"A nevelésben három eszköz alkalmazható sikeresen: a büntetés, a becsvágy felkeltése és a szeretet. Ami az első kettőt illeti, erről a Waldorf-iskola lemond."
Rudolf Steiner
Belépés - Regisztráció
<< Vissza

Mítoszok és mondák - okkult jelek és szimbólumok

16 előadás, 1907. szept. 13. – dec. 29., Berlin, Stuttgart, Köln

Rudolf Steiner, 1907 (GA 101)

TARTALOM:
A mítoszokban és szimbólumokban élt tovább az ősi bölcsesség. Ősi északi és perzsa mítoszok. Elhaló és feléledő szervek az emberi testben. A halál fiziognómiája. A Genezis első fejezete. Fehér és fekete mágia. Épületek és formák hatása az emberre. A számok szimbolikája. Az apokaliptikus pecsétek. A rózsakereszt szimbóluma. A szeretet kifejlődése mint az emberi én alapja. A csoport-én és az individuális én. A főnixmadár. Formák és számok szellemi jelentése. A tükör szimbóluma. A karácsony titka.


FEJEZETEK:

Előszó a magyar kiadáshoz
Mítoszok és mondák
1. Ősi északi mítoszok és mondák
2. Ősi északi és perzsa mítoszok
3. Elhaló és felemelkedő szervi fejlődések az emberi testben. A halál fiziognómiája.
4. Fehér és fekete mágia
5. Germán mondák
6. Germán és perzsa mitológia
7. A Genezis első fejezete
Okkult jelek és szimbólumok
1. Az okkult jelek jelentősége az asztrális és a szellemi világban
2. Az emberi alak felépítése
3. A számok szimbolikája
4. Az apokaliptikus jelek
5. Az ember helyzete a világban
6. Csoportén és individuális én
7. A formák és számok szellemi jelentősége
8. Az érzékletmentes gondolkodás – A számszimbolika belső ereje
Karácsonyi előadás

[Az év ünnepeinek átélése régen és ma. A karácsonyi ünnep mélyebb jelentősége. Krisztus a Föld szelleme. A Golgotai Misztérium, mint kozmikus esemény.]

Fordította: Drahos Sándor
Lektorálta: dr. Kellner Ágnes