"...ha az ember igazán ért egy tudományhoz, egészen a legmélyebb alapokig, akkor azt az egyszerű embereknek is el tudja magyarázni."
Rudolf Steiner
Belépés - Regisztráció
<< Vissza

A Kelet a Nyugat fényében

Lucifer gyermekei és Krisztus testvérei

9 előadás, 1909. aug. 23–31., München

Rudolf Steiner, 1909 (GA 113)

TARTALOM:
A nyugati szellemi megismerés missziója. A nyugati beavatás. Erinnüszök és eumeniszek. A Krisztus-esemény. A keleti és a nyugati gondolkodásmód különbsége. Indra, Jehova, Krisztus. A felső és az alsó istenek világa. Az indiai, a perzsa és a görög istenek világa. Az Oidipusz-monda és a Júdás-monda. A luciferi princípium lényege. Az Atlantisz utáni hét kultúrkorszak. A számok titkai. A jövő misztériumbölcsessége. Szkíthiánosz. Buddha, Zarathusztra, Mani.


FEJEZETEK:

Rudolf Steiner előszava a Die Drei című folyóiratban közzétett ciklushoz.
1. - München, 1909. augusztus 23.

[A szellemi megismerés missziója a nyugat fényűjén. Edouard Schuré Lucifer gyermekei című drámájának bemutatójáról.]

2. - München, 1909. augusztus 24.

[A nyugati beavatás négy lépcsőfoka.]

3. - München, 1909. augusztus 25.

[A magasabb világok sajátosságai: a lelki és a szellemi világ. A lelkiismeret lénye: erinnüszök és eumeniszek. A Szaturnusz-, Nap-, Hold- és Föld-fejlőd és, valamint a négytagú emberi természet. A Krisztus-esemény.]

4. - München, 1909. augusztus 26.

[Korábbi és mai fejlődési állapotok. Szüroszi Perikidész. A keleti és a nyugati gondolkodási mód közti különbség. A történelem fogalma. hidra. Jehova. Krisztus.]

5. - München, 1909. augusztus 27.

[Az emberiség északi és déli népvonulata. A felső és az alsó istenek világa.]

6. - München, 1909. augusztus 28.

[A Krisztus-esemény. Indiai, perzsa és görög istenvilág. Lucifer igazi lénye. A rózsakeresztes beavatás.]

7. - München, 1909. augusztus 29.

[Az emberiség fejlődésének menete az Atlantisz utáni főkorszakban. Változások az emberi testfelépítésben. Az Oidipusz- és a Júdás-monda.]

8. - München, 1909. augusztus 30.

[A luciferi princípium lényege. Az Atlantisz utáni hét kultúrkorszak. A hetes és a tizenkettes szám.]

9. - München, 1909. augusztus 31.

[A számok titkai. A Krisztus-esemény. A Názáreti Jézus és Krisztus. A jövő misztérium-bölcsessége. Szkítiánosz, Gutama Buddha. Zarathusztra. Marti, Barlaam és Jósaphat legendája.]

Jegyzetek

Fordította Drahos Sándor
Lektorálta Eőry Attila, Balikó Nándor