"Bizonyos dolgoknak szükségszerűen meg kell történniük, még akkor is, ha ezek valamilyen szempontból károsak. Kell, hogy az ember ki legyen téve ilyen ártalmaknak, hogy ezeket leküzdve bizonyos erőket szerezzen meg."
Rudolf Steiner
Belépés - Regisztráció
<< Vissza

A Kelet a Nyugat fényében

Lucifer gyermekei és Krisztus testvérei

9 előadás, 1909. aug. 23–31., München

Rudolf Steiner, 1909 (GA 113)

TARTALOM:
A nyugati szellemi megismerés missziója. A nyugati beavatás. Erinnüszök és eumeniszek. A Krisztus-esemény. A keleti és a nyugati gondolkodásmód különbsége. Indra, Jehova, Krisztus. A felső és az alsó istenek világa. Az indiai, a perzsa és a görög istenek világa. Az Oidipusz-monda és a Júdás-monda. A luciferi princípium lényege. Az Atlantisz utáni hét kultúrkorszak. A számok titkai. A jövő misztériumbölcsessége. Szkíthiánosz. Buddha, Zarathusztra, Mani.


FEJEZETEK:

Rudolf Steiner előszava a Die Drei című folyóiratban közzétett ciklushoz.
1. - München, 1909. augusztus 23.

[A szellemi megismerés missziója a nyugat fényűjén. Edouard Schuré Lucifer gyermekei című drámájának bemutatójáról.]

2. - München, 1909. augusztus 24.

[A nyugati beavatás négy lépcsőfoka.]

3. - München, 1909. augusztus 25.

[A magasabb világok sajátosságai: a lelki és a szellemi világ. A lelkiismeret lénye: erinnüszök és eumeniszek. A Szaturnusz-, Nap-, Hold- és Föld-fejlőd és, valamint a négytagú emberi természet. A Krisztus-esemény.]

4. - München, 1909. augusztus 26.

[Korábbi és mai fejlődési állapotok. Szüroszi Perikidész. A keleti és a nyugati gondolkodási mód közti különbség. A történelem fogalma. hidra. Jehova. Krisztus.]

5. - München, 1909. augusztus 27.

[Az emberiség északi és déli népvonulata. A felső és az alsó istenek világa.]

6. - München, 1909. augusztus 28.

[A Krisztus-esemény. Indiai, perzsa és görög istenvilág. Lucifer igazi lénye. A rózsakeresztes beavatás.]

7. - München, 1909. augusztus 29.

[Az emberiség fejlődésének menete az Atlantisz utáni főkorszakban. Változások az emberi testfelépítésben. Az Oidipusz- és a Júdás-monda.]

8. - München, 1909. augusztus 30.

[A luciferi princípium lényege. Az Atlantisz utáni hét kultúrkorszak. A hetes és a tizenkettes szám.]

9. - München, 1909. augusztus 31.

[A számok titkai. A Krisztus-esemény. A Názáreti Jézus és Krisztus. A jövő misztérium-bölcsessége. Szkítiánosz, Gutama Buddha. Zarathusztra. Marti, Barlaam és Jósaphat legendája.]

Jegyzetek

Fordította Drahos Sándor
Lektorálta Eőry Attila, Balikó Nándor