"Krisztus nem csupán az, akire az ember feltekint, akinél mintegy vigaszt talál, hanem a nagy előkép, akit utánozni kell, ahogy a halált legyőzi."
Rudolf Steiner
Belépés - Regisztráció
<< Vissza

Élet a halál és az újraszületés között

a kozmikus tények szemszögéből nézve

10 előadás, 1912. nov. 5. – 1913. ápr. 1., Berlin

Rudolf Steiner, 1912 (GA 141)

TARTALOM:
A halál utáni történések a kámalóka időszaka után. A lélek beletágulása a bolygószférákba, ahol meghatározó szerepe van a Földön elért morális és tudati minőségének. Az élők viszonya a halottakhoz. Az egyiptomi-káldeus, a görög-római és a mai ember közötti különbségek. Buddha, Assisi Szent Ferenc és Christian Rosenkreutz kapcsolata. Föld-fejlődés és Mars-fejlődés. Az ember életének első periódusa. Az ember hétéves életszakaszai. Átmenet az új földi életbe. Lucifer és Ahrimán hatása az emberre a fizikai és a szellemi világban. A földi-emberi világ elsivárosodása a jövőben.


FEJEZETEK:

1. - Berlin, 1912. november 5.

[A lelki nyugalom mint a szellemi világban való munkálkodás előfeltétele. A beavatás alatti élmények]

2. - Berlin, 1912. november 20.

[Az ember én-tudatának ébrentartása mint romboló és a halált előidéző tevékenység. A halál és az újraszületés között a lélek bolygószférákba való beletágulása és ottani élete morális és vallási felkészültsége alapján. A kereszténység realitása és megértése. A Nap-szféra és a golgotai misztérium megértésének kapcsolata.]

3. - Berlin, 1912. december 3.

[Kapcsolat az élők (fizikai világ) és a halottak (szellemi világ) között. Az ember testisége és lelkisége, valamint kapcsolatuk egymással és a kozmosszal.]

4. - Berlin, 1912. december 10.

[Az alvás, valamint a halál utáni és az újraszületés közötti élet viszonya. Az egyiptomi-káldeus korszak emberének gondolkodása a lélek test nélküli életével való hasonlóság és különbség a mai kor emberéhez képest. A görög-római és a mai kor emberének lelki viszonya a világhoz.]

5. - Berlin, 1912. december 22.

[Buddha mint a Krisztus-impulzus kiteljesítője a golgotai- misztérium óta. Assisi Szent Ferenc. Christian Rosenkreutz hatása és kapcsolata Buddhával.]

6. - Berlin, 1913. január 7.

[Az ember életének első szakasza a születéstől. A járni-, beszélni- és gondolkodni tanulás vizsgálata szellemi szempontból.]

7. - Berlin, 1913. január 14.

[Az ember fizikai testére ható növekedési erők. A közvélemény szellemtudományi háttere és hatása a köztes létben.]

8. - Berlin, 1913. február 11.

[Az emlékezet és az alvás az élet másik oldaláról nézve. A fizikai emberi lét sivárrá válása. A szellemtudomány missziója.]

9. - Berlin, 1913. március 4.

[Összefüggések az ember földi inkarnációi és a köztes létben eltöltött tudatossága között. Lucifer és Ahrimán hatása az emberre a szellemi és a fizikai világban. Az ember tevékenysége a köztes létben a földi lét elősegítésére]

10. - Berlin, 1913. április 1.

[A halál és újraszületés közötti élet az ember lelkiállapotának szempontjából.]

Jegyzetek

Fordította Esze Gáborné
Lektorálta Drahos Sándor, Balikó Nándor