"A nevelésben három eszköz alkalmazható sikeresen: a büntetés, a becsvágy felkeltése és a szeretet. Ami az első kettőt illeti, erről a Waldorf-iskola lemond."
Rudolf Steiner
Belépés - Regisztráció
<< VisszaAz okkult fejlődés hatása az emberre (11)

Jegyzetek

II.  Előadás

...a tejszubsztanciát megtaláljuk a Földön, de a naprendszer más planétám nem....- Rudolf Steiner itt és a következő mondatokban úgy beszél, mintha a naprendszer többi planétáján is lenne növény- és állatvilág. Az összehasonlítással feltehetően csak azt akarta nyomatékosan hangsúlyozni, hogy a tej kifejezetten földi szubsztancia.

III. Előadás

... „Antropozófia” címmel Berlinben tartott előadásaimat... - Az „Antropozófia, pszichozófia, pneumatozófia” c. előadássorozatról van szó (GA 115)

Tacitus (kb.55-115) - római törénetíró

Homérosz (kb. i.e. VIII. század)

IV. Előadás

Amesa Szpenták - A perzsa mitológia szerint Ahura Mazdao fiai és leányai, vele együtt heten ők a Bőkezű Halhatatlanok: A Jó Gondolat, a Legszentebb Igazság, a Szent Alázat, az Eszményi királyság, a Teljesség és a Halhatatlanság.

Napoleon (1769-1821)

V.  Előadás Platón (I.e. 427-347)

Rotterdami Erasmus (1459-1536)

VI.  előadás

A Grál-legenda - lásd Rudolf Steiner: „Krisztus és a szellemi világ. A Szent Grál keresése” (GA 149)

Wolfram von Eschenbach (kb. 1170-1220) - német költő, a lovagi költészet képviselője

Chrétien de Troyes (kb 1150-1190) - francia költő

VII.  Előadás

Szent Ágoston (Augustinus, 354-430) - keresztény egyházatya. Legismertebb műve a „Vallomások” (Confessiones)

Faustinus és Faustus Andrelinos - lásd bővebben Hermáim Grimm „Die Entstehung des Volksbuches von Dr. Faust” című tanulmányát, illetve Rudolf Steiner: „Goethe Faust-jának szellemtudományos megvilágítása” c. művét (GA 272)

Doktor Johannes Faust (kb 1458-1538) - német asztrológus és mágus. Legendás alakját számos irodalmi és zenei műben dolgozták fel.

Christopher Marlowe (1564-1593) - angol drámaíró Sinnett Ezoterikus buddhizmus c. könyve 1883-ban jelent meg

.. .egy előadássorozatban már érintettem... - Az „Okkult történelem” c. ciklusról van szó (GA 126-2. előadás)

...az ördögöt a népség sosem veszi észre...- Goethe Faustjának I. részében Mefisztó mondja az Auerbach-pince jelenetben

  Hiba és javítás beküldése... Megjelölés olvasottként