"A szellemtudomány nem támadja a modern tudományt, elismeri az eredményeit. De világosan és élesen rá kell mutatnunk, hol az a határ, ahonnan egyik irányban eljutunk a szellemtudományhoz, a másik irányban eltávolodunk tőle."
Rudolf Steiner
Belépés - Regisztráció
<< Vissza

Az ember talánya

I. kötet. Az emberi történelem szellemi háttere

15 előadás, 1916. júl. 29. – szept. 3., Dornach

Rudolf Steiner, 1916 (GA 170)

TARTALOM:
Az imaginatív megismerés torzképei. Természeti lét és lelki élet az emberben. Az egyik inkarnáció áthatása a másikba. Az ember kettős lénye. Bölcsesség, szépség és jóság. Imaginatív lelki fiziológia. Az emberi megismerés kozmikus jelentősége. A tizenkét érzékszerv és a hét életfolyamat. A tizenkettősség, a hetesség, a négyesség és a hármasság tükröződése az emberben. Az emberi gondolatok bevésődnek a kozmosz éteri szubsztanciájába. A valóságszerű és a valóságtorzító gondolkodás összeütközése. Az okkultizmus eltorzulásai.


FEJEZETEK:

1. - Dornach, 1916. július 29.

[A dekadens zseni (Otto Weininger). Az imaginatív megismerés torzképei.]

2. - Dornach, 1916. július 30.

[A természeti lét és az ember lelki életének két területe: a szabályszerűség birodalma és a szabálytalan működés. Az ó-héber nép ünnepi éve mint a lélek formáló ereje.]

3. - Dornach, 1916. július 31.

[Az ember égi és földi kettős természete. Uránosz és Gaia. A jelenlegi inkarnáció hatása a következőre: a testiség metamorfózisa.]

4. - Dornach, 1916. augusztus 5.

[Az emberi test a születés előtti formáló erők eredménye. Az ember kettős lénye. A test képszerűen, a fej jelzésszerűen ábrázolja a kialakításukban szerepet játszó szellemi erőket. Az emberi szervezet viszonya a megismeréshez, az esztétikához és a moralitáshoz.]

5. - Dornach, 1916. augusztus 6.

[Az ember belenövekedése a három szellemi birodalomba, a bölcsességbe, a szépségbe és a jóságba; ezek belesugárzása az ember szellemi részébe. Imaginatív fizikai fiziológia: az ember a moralitás, az esztétikai impulzusok és az igazság impulzusainak szférájában.]

6. - Dornach, 1916. augusztus 7.

[A fizikai test átalakulása fejjé a következő inkarnációban. Az emberi megismerés kozmikus jelentősége.]

7. - Dornach, 1916. augusztus 12.

[Az emberi lény összefüggése a világmindenséggel. A tizenkét érzékszerv és a hét életfolyamat.]

8. - Dornach, 1916. augusztus 13.

[A tizenkettősség, a hetesség, a négyesség és a hármasság tükröződése. Beteges lelki élmények (Cári Ludwig Schleich). A fordított gondolkodás mint a szellemi átélés gyakorlása (Christian von Ehrenfels).]

9. - Dornach, 1916. augusztus 15.

[Az érzékszervi folyamatok megelevenítése és az életfolyamatok átszellemiesítése. Esztétikai élvezet és esztétikai teremtés. Logika és valóságérzék.]

10. - Dornach, 1916. augusztus 21.

[A valóságban való tájékozódás elvesztése, és a valóság modern kritériumának tehetetlensége.]

11. - Dornach, 1916. augusztus 26.

[Az emlékezet és a megszokás mint a korábbi szellemi élmények luciferi és ahrimáni hatásra történő átalakulása.]

12. - Dornach, 1916. augusztus 14.

[A gondolatok bevésése a világ-szubsztanciába, és ennek következményei.]

13. - Dornach, 1916. augusztus 28.

[Az emberi alak besorolása a világmindenségbe. Az ember fizikai szervezete és a technikai találmányok. A valóságszerű és a valóságellenes gondolkodás összeütközése. Az okkultizmus torzulásai.]

14. - Dornach, 1916. szeptember 2.

[A tizenkét érzékszervi körzet és átalakulásuk az ahrimáni, illetve a luciferi hatás következtében. ]

15. - Dornach, 1916. szeptember 3.

[A hét életfolyamat átalakulása a luciferi és az ahrimáni hatalmak hatására. Francis Bacon bálványtana és a materializmus kezdete.]

Jegyzetek

Fordította Drahos Sándor
Lektorálta dr. Kellner Ágnes, Balikó Nándor