"A nevelésben három eszköz alkalmazható sikeresen: a büntetés, a becsvágy felkeltése és a szeretet. Ami az első kettőt illeti, erről a Waldorf-iskola lemond."
Rudolf Steiner
Belépés - Regisztráció
<< Vissza

A külső világ spirituális háttere, a sötétség szellemeinek bukása I.

I. kötet

14 előadás, 1917. szept. 29. – okt. 28., Dornach

Rudolf Steiner, 1917 (GA 177)

TARTALOM:
A világkatasztrófa rejtett okai. Az emberiség intellektuális és morális fejlődése közötti ellentét. A földi tökéletes világ utáni törekvés mint a materializmus illúziója. Az életellenes elemi lények feladata: pusztító erők alkalmazása az emberen keresztül. A Föld és az emberi testek elhalása. Az emberi lélek testtől függetlenné váló fejlődésének szükségessége. Az eleven gondolatvilág elpusztítása a mai intellektus által. Luther személyisége. A karma eszméjének jelentősége a nevelés területén. Michael harca a sárkánnyal: az ahrimáni hatalmak bukása. Az ahrimáni lények azontúl az emberi gondolkodás feletti uralomra törekednek. A sötétség szellemeinek működése 1879 óta. Szellemi folyamatok az emberi történelem menetében.


FEJEZETEK:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Fordította: Drahos Sándor
Lektorálta: Layer Anna
Magyar nyelvi lektor: Dániel János Tamás