"Életünk a szabad és nem szabad cselekedetek láncolata. Az ember fogalmát azonban nem gondolhatjuk végig anélkül, hogy egyszer ne jutnánk el a szabad szellemhez mint az emberi minőség legtisztább kifejeződéséhez. Igazán emberek csak annyiban vagyunk, amennyiben szabadok vagyunk."
Rudolf Steiner
Belépés - Regisztráció
<< Vissza

Tudomány az ember fejlődéséről

9 előadás, 1918. aug. 17. – szept. 2., Dornach

Rudolf Steiner, 1918 (GA 183)

TARTALOM:
A jelenkor emberiségének három alapproblémája. Az emberi aura. Emlékezés és szeretet. A keleti, a nyugati és a jezsuita beavatottak céljai. Az ősi kor háromféle Nap-misztériuma. A három részből álló ember. A tizenkét érzékszerv. A szocializmus. Az ősi misztériumok szellemi megismerésének elkallódása. Szakadék idealizmus és realizmus között. A nyelv létrejötte a kozmikus értelemből. A püthagoreus iskola. A szavak eltűnése a halál után. Tér és idő. Az idő perspektívája.


FEJEZETEK:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.