"Bizonyos dolgoknak szükségszerűen meg kell történniük, még akkor is, ha ezek valamilyen szempontból károsak. Kell, hogy az ember ki legyen téve ilyen ártalmaknak, hogy ezeket leküzdve bizonyos erőket szerezzen meg."
Rudolf Steiner
Belépés - Regisztráció
<< Vissza

A goetheánizmus mint átalakulás-impulzus és feltámadás-eszme

Embertudomány és társadalomtudomány

12 előadás, 1919. jan. 3. – febr. 2., Dornach

Rudolf Steiner, 1919 (GA 188)

TARTALOM:
Az antropozófia válasza a kor legfontosabb kérdéseire. Az ember helyzete a tudati lélek korszakában. A mostani kor lényege. Az ember lelki-szellemi oldalának viszonya a fizikai-testi oldalához. Az újabb történelem átszellemítése. Pogányság, zsidóság és kereszténység. A goetheánizmus mint reményhangulat. A XIX. század fordulópont az emberiség fejlődésében. Az embertudomány viszonya a társadalomtudományhoz. Népvándorlás egykor és ma. A társadalmi homunkulusz. Milyen alakban jelenhetnek meg korunkban a társadalmi követelmények? A tudomány fejlődésének elszakadása a személyes emberitől. A három előfeltétel az ember világhoz, a másik emberhez és a szellemiséghez való viszonyában.


FEJEZETEK:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.