"A nevelésben három eszköz alkalmazható sikeresen: a büntetés, a becsvágy felkeltése és a szeretet. Ami az első kettőt illeti, erről a Waldorf-iskola lemond."
Rudolf Steiner
Belépés - Regisztráció
<< Vissza

Emberfejlődés, világlélek és világszellem I.

V. kötet. Az ember mint testi-lelki lény és viszonya a világhoz

13 előadás, 1921. jún. 16., Stuttgart, jún. 28., Bern, és jún. 24. – júl. 17., Dornach

Rudolf Steiner, 1921 (GA 205)

TARTALOM:
Hallucináció, fantáziaképek és imagináció. A morális és a természeti világ közötti híd. A földi világ és a kozmikus világ törvényszerűsége. A világlélek és a világszellem törvényszerűsége. Az ember és az elemek. A szervek spirituális megismerése. Racionális terápia. Élet a halál és az újabb születés között. Az ember mint gondolatlény. Az ember akaratrendszere és a légzés- és pulzusritmus rendszere. Maja és lét. Gondolkodás, érzés, akarat. A madarak, az emlősállatok és a hármas tagoltságú ember. Az ember és a szellemi hierarchiák.


FEJEZETEK:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.