"Minden kétség, minden kérdés egy kifinomult lidércnyomás. Fojtogatás kifinomult formában. A Szfinx a kétség felhozója, a kérdésekkel kínzó - luciferi alak."
Rudolf Steiner
Belépés - Regisztráció
<< VisszaA csillagok világa és az ember (16)

Jegyzetek

Első előadás

...a legutóbbi előadásokon...: A „francia kurzusról” van szó, a filozófiáról, kozmológiáról és vallásról 1922. szeptember 6-15-ig Dornachban tartott, 10 előadásból álló ciklusról. Mint auto- referátumok „Kozmológia, vallás és filozófia” GA 25., mint előadássorozat GA 215.

...nemsokára beszélek majd.: lásd az 1923. február 9-i előadást a „Földi tudás és égi megismerésiben, GA 221 és az 1923. július 27-i előadást a „Beavatási tudomány és a csillagok megismerésedben, GA 228.

...a Húsvét-szigeteken...: Az 1922 szeptemberében történt chilei földrengés után tévesen azt jelentették, hogy a tenger iszonyú rengésénél a Húsvét-sziget is elsüllyedt.

Második előadás

...a nemrégen tartott előadásokban...: lásd mindenekelőtt a francia kurzus ötödik előadását.

...„A világ és az ember" című könyvemben.: A világ és az ember szellemi megismerésének alapelemei. Genius kiadó. Eredeti címe: „Theosophie” 1904. GA 9.

Harmadik előadás

...A szellemtudomány körvonalaban...: „A szellemtudomány körvonalai”, Genius kiadó. Eredeti címe „Die Geheimwissenschaft im Umrifi” 1910. GA 13.

Ötödik előadás

... az egyik misztériumjátékban a gnómszerű lényeket.: Rudolf Steiner „A lelkek ébredése” című negyedik misztériumdrámájában, 2. kép GA 14.

Hetedik előadás

... egy nemrég itt elmondott fejtegetésemben... : lásd, az 1922. október 20-ai előadást. GA 218.

Nyolcadik előadás

... Goethe még kimondhatta.: Róma, 1787. január 28. Itáliai utazás ... amit például Goethe ír le a „Geheimnisse"-ben tizenharmadiknak...: Humanus a „Die Geheimnisse”-ben, töredék, 1784-86. Lásd még Rudolf Steiner „Titkok Goethe karácsonyi és húsvéti költeménye”, Kölnben 1907. december 25-én tartott előadása.

... egy történelmileg is elismerten gyengeelméjű francia király.: IX. Károly idejében (1550-1574) helyezték Franciaországban az év kezdetét január i-re. Január elseje a rómaiaktól átvett julia- nus (és ezzel gregorianus) év kezdőpontja.

Kilencedik előadás

... a Föld pedig eltakarja a Nap erejét.: ehhez a fejtegetéshez Rudolf Steiner jegyzetfüzetében az előadás feljegyzései mellett ez a mondás található:

A Föld eltakarja a Napot.                           - Erde verdecket die Sonne.

A látó erők kikényszerítik                         - Sehende Krafte erzwingen

A földi elemektől                                            - Von Elementen der Erde

Szabad megpillantásukat.                                           - Freies Erblicken.

„Wahrspruchworte” GA 40. ... az evangéliumhoz fűzött szavakat.: János evangélium 21/25.

Tizedik előadás

.Más jellegű előadásaimból.: „A természettudomány világtörténelmi keletkezésének pillanata és további fejlődése”. Dor- nach, 1922. december 24-től 1923. január 6-ig. GA 326.

.ekkor következik be az a pillanat, amikor a tudományos szemlélet a művészibe torkollik.: a jegyzetfüzetben az előadás feljegyzései mellett a következő mondások találhatók:

Ébrenlét A kozmikus szellemi körökben Ott áll az ember térbeli alakja.

A kozmikus lelki birodalmakban Áramlik az ember életereje.

Alvás

A lelki szabadság körében Nyugszik az ember ösztönereje.

A szellem Napbirodalmában Teremt az emberi gondolat hatalma.

A két négysoros vers első megfogalmazása egy másik jegyzetfüzetben is megtalálható. Nyomtatásban: „Wahrspruchworte” GA 40.

...Goethe... mondván: „A szépség olyan titkos természeti törvények megnyilvánulása, amelyek megjelenése nélkül örökké rejtve maradnának": Goethe Természettudományos írásai, Rudolf Steiner kiadásában, II. kötet, 2. rész. Rudolf Steiner megjegyzése (1897): „A művészetet és a szépséget nem az ember hozta önkényesen létre. Ezek az általános kozmikus folyamat magasabb rendű formái, amely éppen úgy megjelenik a művészi alkotásokban, mint egy kő lehullásában. A művész olyan műveket hoz létre, amelyek a legmagasabb értelemben véve természeti alkotások. Csak akkor teremthet méltó módon, ha megnyilatkoznak előtte a természet titkai. Műveiben ezek öltenek testet.

...Eljutottunk a művészi megismeréshez...: Vesd össze Goethe „Zahme Xenien”.

Akinek tudománya és művészete van
Annak van vallása is;
Aki e kettővel nem rendelkezik
Annak legyen vallása.

Tizenegyedik előadás

...E mozgalomnak az antropozófiai mozgalomhoz fűződő viszonyát.: Lásd még Stuttgart, 1923. január 23. „A fájdalom a lelki- ismeretvizsgálat szavai”; Stuttgart, 1923. január 30. „Tényeken alapuló ítéletalkotás”; Stuttgart, 1923. február 27. „A küldöttgyűlés két előadása” (I). Dornach, 1923; Dornach, 1923. március 3. „Antropozófus közösségalkotás”.

Tizenkettedik előadás

...1922. december31.: Ez volt az utolsó előadás, amelyet Rudolf Steiner az első Goetheanum épületében tartott. Szilveszter éjszakáján az épület tűzkatasztrófa áldozata lett.

... „A lélek rejtélyei” című könyvem.: Berlin, 1917. GA 21. Ebben a könyvben írta le Rudolf Steiner első ízben nyilvánosan az ember hármas tagoltságát.

...Goethe világnézetének ismeretelméletéről szóló könyvecskémben: „Goethe világnézetének ismeretelméleti alapvonalai, különös tekintettel Schillerre” Berlin-Stuttgart 1886. GA 02. Továbbá: Rudolf Steiner: Goethe természettudományos írásai, bevezetések 1883-87. „Az idea észlelése és valóságban az ember igazi kommuniója”.

..Jövő pénteken.: lásd, az 1923. január 12-én 13-án és 14-én tartott előadásokat.

...ha az év körforgásában adott időszak lényege olyankor tárul lelkünk elé.: Vesd össze, „Az év körforgása, mint a Föld lélegzésének folyamata s a négy nagy ünnepi időszak”, Dornach, i923. március 3i-től április 8-ig. GA 223.

...Minden új esztendő új sírokat talál.: „Uj évre”, Vlagyimir Szolovjov verse, Marie Steiner fordításában.

  Hiba és javítás beküldése... Megjelölés olvasottként