"Azok az emberek tudnak leginkább emelt fővel járni, akik mély tiszteletet tanultak ott, ahol annak helye."
Rudolf Steiner
Belépés - Regisztráció
<< Vissza

A beavatott tudata

A szellemi kutatás igaz és hamis útjai

11 előadás, 1924. aug. 11–22., Torquay (Anglia)

Rudolf Steiner, 1924 (GA 243)

TARTALOM:
A természet mint a nagy illúzió. Ismerd meg önmagad. A három világ és tükörképeik. Az ásványiság formája és szubsztanciája az ember tudatállapotaival kapcsolatban. Más világok kutatása a tudat metamorfózisa által. A lélek belső átélése a fémek sajátosságai által. Beavatási megismerések. Csillagmegismerés. Az eltévedés lehetősége a szellemi kutatásban. Abnormális utak a szellemi világ felé és ezeknek átváltozásai. A Földön kívüli kozmosz behatásai az emberi tudatra.


FEJEZETEK:

1. A Természet a nagy Illúzió „Ismerd meg önmagad.”

[Miért kutatjuk egyáltalán a szellemi világot? A szellemileg valós megismerés igazi útjai. A világ teljes megismerése szellemi szemlélet útján a fizikai világ tényeiben.]

2. Három világ és azok tükörképei.

[Tudatállapotbeli különbségek a régi és az újkorban. A mai álom természetes alkotó fantáziája. A lelki élet erőinek további fokozása.]

3. Forma és szubsztancia az ásványvilágban és ennek kapcsolata az ember tudatállapotaival.

[A kristályos ásványok lényege. Állag és fémesség az ásványok világában. A tértudatból az időtudatba. ]

4. Más világok kutatásának titka a tudat metamorfózisa által.

[A fémesség összefüggése az ember más tudatállapotaival. Az emberi megismerés változásai a történelem folyamatában. Képek a régi időkből.]

5. A fémesség tulajdonságainak hatása a lélek belső felébresztésére.

[Az ember réz-állapota. A Merkúr misztériuma. Az ezüst misztériuma.]

6. Beavatási ismeretek.

[Nappali ébrenlét és az álomtudat. Az életkor, mint felfogó szerv. Az egymásba tolt csillagszférák.]

7. Csillagismeret.

[Az emberiség történelmivé válásának szellemi hátterei és azok differenciálódása. Holdlények. Mediális természetű emberek és azok kisugárzásai.]

8. Az eltévelyedés lehetőségei a szellemi kutatásban.

[Ahrimáni elemi lények. Megszállottság. A mediális lét belső misztériuma.]

9. Abnormális utak a szellemi világba és azok megváltoztatása.

[Természettudományos elképzelések felhasználása a megismerés útján. A természettudományos módszerek karikatúrájának meghaladása a médiumizmus és a szomnambulizmus kutatásánál. A művészet, mint híd az anyagtól a szellemhez.]

10. A Földön kívüli kozmosz hatásai az emberi tudatra.

[Naphatások és Holdhatások. Az emberi szervezet megragadása az imaginációban.]

11. A szellemi kutatás megértésének kérdése.

[A két kutatási lehetőség. Születés, halál és a Gonosz. A Menny megnyilatkozása a Földön a művészeten keresztül.]

Fordította: Dr. Schnell Endre