"Aki igazat beszél, elősegíti az emberiség fejlődését, aki hazudik, akadályozza azt."
Rudolf Steiner
Belépés - Regisztráció
<< Vissza

Antropozófiai vezérlő tételek

Az antropozófiai megismerés útja. A Mihály-misztérium.

Rudolf Steiner, 1925 (GA 26)

TARTALOM:
1924–1925. A Karácsonyi Gyűlés (1923) után Rudolf Steiner egészen haláláig írta ezeket az alaptételeket, illetve leveleket az Általános Antropozófiai Társaság tagjai számára, amelyben az antropozófiával kapcsolatos legfőbb nézeteit foglalta össze.


FEJEZETEK:

Bevezetés
1-37: Irányelvek
Az előzőleg közölt vezérlő tételek és az ember kép-természetének témájához
38-61: Irányelvek
Szellem megértéséről és a sors átéléséről
62-68: Irányelvek
Szellemi világbirodalmak és az ember önismerete
69-75: Irányelvek
A vezérlő tételek alkalmazásáról
76-78: Irányelvek
A mihályi korszak kezdete (1. levél)
79-84: Irányelvek
Az ember lelki beállítottsága a Mihály-korszak előtt
85-87: Irányelvek
Aforizmák az augusztus 24-én Londonban, tagok előtt tartott előadásból
88-102: Irányelvek
A mihályi kor előtt és a mihályi út (2. levél)
106-108: Mihály feladata az Ahrimán-szférában (4. levél)
109-111: Mihály tapasztalatai és élményei kozmikus missziója teljesítése közben
112-114: AZ emberiség jövője és a mihályi tevékenység (6. levél)
115-117: Az ember Mihály-Krisztus élménye (7. levél)
118-120: Mihály missziója az emberi szabadság világkorszakában (8. levél)
121-123: Kozmikus gondolatok Mihály és Ahriman működésében (9. levél)
124-126: Első fejtegetés: a tudati lélek kapui előtt; hogyan készíti elő Mihály földi misszióját Lucifer legyőzésével, földöntúli módon (10. levél)
127-130: Második fejtegetés: hogyan működnek a Mihály-erők a tudati lélek első kibontakozásában (11. levél)
131-133: A második fejtegetés folytatása: a mihályi erők akadályoztatása és előmozdítása a tudati lélek korának kezdetén (12. levél)
134-136: Harmadik fejtegetés: Mihály bánata a földi működése előtt végbement emberiség-fejlődés miatt (13. levél)
137-139: Karácsonyi szemlélődés A logosz-misztérium (14. levél)
140-143: Égi történelem - mitológiai történelem - földtörténelem - golgotai misztérium (15. levél)
144-146: Ami megnyilatkozik, mikor az ember visszatekint az ismétlődő földi életekre (16. levél)
147-149: A szemlélődés második része: mi nyilatkozik meg, mikor az előző halál és az újabb születés közötti életekre visszatekintünk? (17. levél)
150-152: A szemlélődés második része: mi nyilatkozik meg, mikor az előző halál és az újabb születés közötti életekre tekintünk vissza? (18. levél)
153-155: Mi a Föld valójában a makrokozmoszban? (19. levél)
156-158: Alvás és ébrenlét az előbbi fejtegetések megvilágításában (20. levél)
159-161: Gnózis és antropozófia (21. levél)
162-164: Az ember szabadsága és a mihályi korszak (22. levél)
165-167: Hol van az ember, mint gondolkodó és emlékező lény? (23. levél)
168-170: Az ember a maga makrokozmikus mivoltában (24. levél)
171-173: Az ember érzékelő és gondolkodó organizációja a világhoz való viszonyában (25. levél)
174-176: Emlékezet és lelkiismeret (26. levél)
177-179: A szellemi megismerés látszólagos kialvása az újkorban (27. levél)
180-182: Történelmi megrázkódtatások a tudati lélek fellépésekor (28. levél)
183-185: A természettől a természet-alattihoz (29. levél)