"A nevelésben három eszköz alkalmazható sikeresen: a büntetés, a becsvágy felkeltése és a szeretet. Ami az első kettőt illeti, erről a Waldorf-iskola lemond."
Rudolf Steiner
Belépés - Regisztráció
<< Vissza

A pedagógia és a didaktika megújítása az antropozófia által

„Bázeli tanfolyam”

14 előadás, 1920. ápr. 20. – máj. 11., Basel

Rudolf Steiner, 1920 (GA 301)

TARTALOM:
A Stuttgartban 1919-ben megalapított Szabad Waldorf Iskola pedagógiai alapelveinek ismertetése a nyilvános iskolák tanárai számára. – Antropozófia és modern pedagógia. Az emberi lény hármas tagoltsága. Az ember megismerése mint a pedagógia alapja. A nevelő mint a jövőbeli emberi lélektartalmak kiformálója. Euritmia-, zene-, rajz- és nyelvtanítás. A nevelés mint a tanárképzés problémája. Állat- és növénytan oktatása 9 éves kortól 12 éves korig. Dialektus és irodalmi nyelv. Szintézis és analízis az emberlényben és a nevelésben. A ritmikus elem a nevelésben. Történelem- és földrajztanítás. A gyermekek játszása.


FEJEZETEK:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.