"A nevelésben három eszköz alkalmazható sikeresen: a büntetés, a becsvágy felkeltése és a szeretet. Ami az első kettőt illeti, erről a Waldorf-iskola lemond."
Rudolf Steiner
Belépés - Regisztráció
<< Vissza

A társadalmi organizmus újjáalakítása

14 üzemi munkásoknak tartott előadás, 1919. ápr. 22. – júl. 30., Stuttgart

Rudolf Steiner, 1919 (GA 330)

TARTALOM:
A proletariátus követelései és ezeknek jövőbeni gyakorlati megvalósítása. Kiutak a szociális ínségből. A tőke és az emberi munkaerő jövője. A szociális elem a jogi és gazdasági intézményekben és az emberi szellem szabadsága. Szabadság a szellem számára, egyenlőség a jog számára és testvériség a gazdasági élet számára. Az iskolák feladatai és a hármas tagozódású társadalmi organizmus. Út az érzékfeletti tapasztalatokhoz és megismeréshez, amely az alapját képezi az ember valódi megértésének. A társadalmi mozgalom fejlődése.


FEJEZETEK:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.