"A nevelésben három eszköz alkalmazható sikeresen: a büntetés, a becsvágy felkeltése és a szeretet. Ami az első kettőt illeti, erről a Waldorf-iskola lemond."
Rudolf Steiner
Belépés - Regisztráció
<< Vissza

Antropozófia, társadalmi hármas tagozódás és beszédművészet

6 előadás, 1921. okt. 11–16., Dornach

Rudolf Steiner, 1921 (GA 339)

TARTALOM:
A szónoki beszéd előkészítése. Történeti szempontok a hármas tagozódáshoz és a nyelv történetéhez. Beszélni szépen, helyesen és jól. A szónoki beszéd felépítése. A szellemi élet a társadalomban. A jogi-állami viszonyok a társadalomban. Lírai, drámai, epikus beszéd. A gazdasági élet a társadalomban. Beszédgyakorlatok. Ismétlések a szónoklatban. Egy kérdés felvetése. A művészet eszközeinek alkalmazása.


FEJEZETEK:

1.
2.
3.
4.
5.
6.