"A Waldorf-iskola ne iskola legyen, hanem előkészítő, mert minden iskola feladata az kell legyen, hogy az embert előkészítse az élet nagy iskolájára. Az iskolában tulajdonképpen nem azért tanulunk, hogy ismereteket szerezzünk, hanem azért, hogy mindig tanulhassunk az életről."
Rudolf Steiner
Belépés - Regisztráció
<< Vissza

Az apokalipszis és a papi tevékenység

18 előadás, 1924. szept. 5–22., Dornach

Rudolf Steiner, 1924 (GA 346)

TARTALOM:
A Keresztény Közösség papjainak tartott előadások 1924-ben.


FEJEZETEK:

Rudolf Steiner a kurzusról
1. - Dornach, 1924. szeptember 5.

[Emberszentelés és Apokalipszis, Az „Apokalipszis” fogalmának tisztázása: okkult igazságok kinyilvánítása az emberiség számára, hogy a helyes papi impulzust megkapják. A misztériumok négy foka.]

2. - Dornach, 1924. szeptember 6.

[Az átlényegülés élményének változásai a különböző régi misztériumokban.]

3. - Dornach, 1924. szeptember 7.

[Az átlényegülés jövőbeni átélése az én-organizáció útján. Antropozófiai igazságok és teherbíró-képesség. Az alfa és az omega (Ap. 1,11). Az Apokalipszis kezdő szavai.]

4. - Dornach, 1924. szeptember 8.

[Az efezusi és a szárdeszi közösség angyalához írt levelek. Az Apokalipszis számviszonyainak értelmezése: tizenkettő, huszonnégy, hét.]

5. - Dornach, 1924. szeptember 9.

[Az Atlantisz utáni ötödik korszakban az ember egyre inkább kifejleszti azt a tudatot, hogy a halált úgy lássa, mint aki kísérőként mellette áll.]

6. - Dornach, 1924, szeptember 10.

[Számszerű titkok az Apokalipszisben. Az ember korábban benne állt a számszerű titkokban. A Föld mai fejlődési foka, amelyben a számok törvényeiből kiemelkedünk. Az arkangyal-korszakok.]

7. - Dornach, 1924. szeptember 11.

[A 333-as év. Az Apokalipszis prófétai előrelátása a Krisztus-princípium hanyatlásának lehetőségéről, és az Atya-princípium visszatéréséről. A mohamedán tanítás. 666 − az Állat száma. Az átlényegülés tana és a karma-tan.]

8. - Dornach, 1924. szeptember 12.

[Krisztus kapcsolata a Nappal. Napgéniusz és Napdémon. Szorat és a 666-os szám. Az 1998-as év. A spiritualitásra való törekvés szükségessége. Mihály-misztérium, Krisztus-misztérium, Szorat-misztérium]

9. - Dornach, 1924. szeptember 13.

[Az Apokalipszis jövendölése a kereszténység továbbfejlődéséről a Golgotai Misztérium után. A kereszténység és a többi hitvallás közötti lényegi különbség. A régi és az új Jeruzsálem.]

10. - Dornach, 1924. szeptember 14.

[Az Apokalipszis 19. fejezetének különböző képei. Papi munka napjainkban.]

11. - Dornach, 1924. szeptember 15.

[A Krisztis-impulzussal ellenséges hatalmak hármas bukása: Babilon letűnése, az Állat és a hamis próféták bukása, az isteni ellenlábas (sátán) bukása.]

12. - Dornach, 1924. szeptember 16.

[A negyedik és ötödik kultúrkorszak közötti átmenet. Az előttünk álló korszak, amelyben az embereknek tudatos víziói lesznek. A Napba öltözött Asszony (Ap. 12.1)]

13. - Dornach, 1924. szeptember 17.

[A számok elve. A harsonák felhangzásának kora. Én-nélküli emberek. Az ember faji és individuális fejlődése.]

A résztvevők kérdései
14. - Dornach, 1924. szeptember 18.

[Az Apokalipszis 10. fejezetének első része. Felhő-emberek, szivárvány-emberek és tűzlábú emberek korunkban. A faji, népi és nemzeti törekvések útján létrejövő feszültségek. Példa: Oroszország (bolsevizmus), csehek és szlovákok.]

15. - Dornach, 1924. szeptember 19.

[Természeti eseményekés történelmi események. Az üvegtenger (Ap. 15,2). Fény és szeretet. A harag kelyheinek kiürítése. A résztvevők kérdéseinek megválaszolása.]

16. - Dornach, 1924. szeptember 20. (előzetes megbeszélés az előadás előtt)
16. - Dornach, 1924. szeptember 20.

[A csillagvilág és a földi világ egysége. A hétfejű és a kétszarvú állat az Apokalipszisben. Az üstökösök természete, a Biela-üstökös.]

17. - Dornach, 1924. szeptember 21.

[Az Apokalipszis, mint beavatási könyv. Korszakok: levelek, pecsétek, harsonák, isteni szeretet és isteni harag a fizikai világ, a lélekvilág és a szellemi világ viszonylatában]

18. - Dornach, 1924. szeptember 22.

[A tudati lélek fejlődésének kérdése. Az intellektualitás megjelenése és a sátáni hatalom működése. Az új csoportlélekszerűség veszélye. Góg és Magóg. Az Apokalipszis impulzusa a papi tevékenységben.]

Jegyzetek

ismeretlen fordító munkája alapján