"Minden kétség, minden kérdés egy kifinomult lidércnyomás. Fojtogatás kifinomult formában. A Szfinx a kétség felhozója, a kérdésekkel kínzó - luciferi alak."
Rudolf Steiner
Belépés - Regisztráció
<< Vissza

Az emberi test szellemtudományos megközelítésben, a legkorábbi földkorszakok

I. kötet

10 előadás, 1922. aug. 2. – szept. 30., Dornach

Rudolf Steiner, 1922 (GA 347)

TARTALOM:
A beszéd és az agy fejlődése. Az agy és a gondolkodás. A világegyetem hatása az emberre. Az érzékfeletti az emberi testben. A belső szervek érzékelése és gondolkodása. A táplálék útja az emberi szervezetben fizikailag és szellemileg tekintve. Az őshüllők világa. Az őshüllők előtti Föld. A Föld mint egy hatalmas petesejt. A Hold kiválása a Földből. A Nap, a Hold és a Föld mint egyetlen égitest. Adam Kadmon és Ádám különbözősége. Az ősi tudás kiirtása.


FEJEZETEK:

Az emberi test szellemtudományos megközelítésben
1. A beszéd és az agy fejlődése

[A beszédnek és az agy bal oldali homloklebenyének kiformálódása. A beszédtanulás a kisgyereknél. Az agy fejlődése a külvilág megfigyelésének hatására. A bal és jobb oldali agyfélteke kapcsolata a test bal és jobb oldalával. A balkezesség és a jobbkezesség. A nyelvek különbözősége a Föld tájai és a csillagképek szerint.]

2. Az agy és gondolkodás

[A csecsemő táplálkozása. Az anyatej. A táplálék lebontása és életre keltése. A fehérvérsejtek és az agysejtek különbsége. Az agy és a halál különös kapcsolata. A fehérvérsejtek és az agy sejtek munkamegosztása ébrenlétkor és alváskor. Az agy és a gondolkodás ellentétes aktiválódása. A test gondolkodása és az álmok. A tudatos gondolkodás nem a test tevékenységének eredménye.]

3. A világegyetem és az érzékelés kristályképző hatása az emberben

[Kristályképződés a természetben és az emberben. A világegyetem belsőleg kristályosítani, elkövesíteni akarja az embert. Az emberiét egyik feltétele az, hogy állandóan feloldjuk a bennünk keletkező kristályokat. A kristályosodás káros következményei az emberi testben. Az érzékelés is kristályképeket hoz létre az agyban. A világegyetemnek kristályszerű természete van. A kristályfeloldó képességünknek köszönhető az önállóságunk, az én-tudatunk.]

4. Az érzékfeletti az emberi testben

[Az agysejtek ébrenlét és alvás idején. Az élet elhalása az agyban az ébrenlétkor mint a tudatos gondolkodás előfeltétele. A máj a test belső érzékszerve. A csecsemőkori rossz tej és a felnőttkori májbetegség összefüggése. Az ember testének anyaga az élet során többször kicserélődik, a bennünk levő nem-anyagi a valóban maradandó részünk. Az emlékezet túlterhelése.]

5. A testben történő belső érzékelés és gondolkodás

[A máj és a vese tevékenységének kapcsolata. Hol van a szellem bennünk? A máj és a szem felépítésének hasonlósága. A bennünk létező szellemi az, ami működteti és használja a testi szerveinket. Az állat szemei, mint gondolkodásszervek. A Janus-fej jelentése: két alaptevékenység van az emberben, az egyik kifelé, a másik befelé irányul.]

6. A táplálék útja és átalakulása a szervezetben

[Az ételhez a száj ptialint, a gyomor pepszint, a hasnyálmirigy tripszint és a máj epét kever hozzá. A felvett külső anyagok átalakulása és szétterjedése a szervezetben. Só és foszfor az emberi fejben. A só és a gondolkodás, a foszfor és az akarat összefüggése.]

A legkorábbi Földkorszakok
7. Az őshüllők világa

[Az iszaptengerben és a forró levegőben élő őshüllők kinézete és életmódja. Sárkánymadár, ichthyosaurus, plesiosaurus, megatherium. A megkeményedő földfelszínen megjelenő ősnövényzet. A Föld maga egy élő óriáslény volt.]

8. Az őshüllők előtti Föld

[A Nap hatására magából a sűrű, pépes Föld-masszából kezdetleges, óriásméretű lények keletkeztek. Ezek szerepe a Föld továbbalakulásában. Az akkori Föld egyetlen hatalmas, állandóan megtermékenyülő petéhez hasonlítható. A Hold a Föld belsejében. A Föld élő volta és megtermékenyülési képessége a benne található holderőktől származott. A Hold kiválása a Földből és ennek következményei a Földet illetően. A régi holderők megőrződése a Föld nőnemű lényeiben.]

9. A még korábbi Földidőszak

[A Föld állapota a Hold kiválása előtt. Egyes mai állatok szaporodóképessége. A Nap mint megtermékenyítő erő. A Földbe kerülő és onnan kisugárzódé naperők befolyása a növényi és állati szaporodásra. A kívülről érkező napsütés életet pusztító és a növények, állatok külső formáját feldíszítő hatása. Az árapály valódi oka. Amikor a Föld, a Nap és a Hold még egyetlen égitest volt. Az állatokban levő megtermékenyítő-képesség évmilliókkal ezelőtti eredete. A régi naperők megőrződése a Föld hímnemű lényeiben.]

10. A Föld a Napban. Adarn Kadmon, a Föld-ember

[A mostani Föld hasonlósága az emberi fejhez. A Föld egykor olyan volt, mint amilyen a mai emberi embriófej. Az akkori Föld táplálkozása a világűrből. Az embrió élete az anyai testben. A Föld a legkorábbi időkben egy óriási embercsírának tekinthető. A Föld-ember neve: Adam Kadmon. Mi mindannyian egyetlen óriásemberből, Adam Kadmonból származunk, amely azonos volt magával a Földdel. Az Ótestamentum téves értelmezése. Adam Kadmon és Adám különbözősége. Az ősi tudás kiirtása.]

A kiadó utószava

Fordította Szabó Attila
Lektorálta Drahos Sándor, Balikó Nándor