"Azok az emberek tudnak leginkább emelt fővel járni, akik mély tiszteletet tanultak ott, ahol annak helye."
Rudolf Steiner
Belépés - Regisztráció
<< Vissza

Az emberiség történelme és a kultúrnépek világszemléletei

Rudolf Steiner, 1924 (GA 353)

TARTALOM:
A régi indiaiak, egyiptomiak, babilóniaiak és zsidók világszemlélete. A kereszténység megjelenése az antik világban. Csillagbölcsesség, hold- és napvallás. Európa a kereszténység elterjedése idején. A Szentháromság. A kereszténység három formája és az iszlám. A keresztes hadjáratok. A régi és az újabb idők Krisztus-felfogásai. A húsvét ünnepe. A szellemtudományos kozmológia megalapozásához. A zsidóságról. A kabbala Életfája. Az üstökösök és a naprendszer. Az állatöv és egyéb állócsillagos égboltok. A Nap természete. A szabadkőművesség eredete. Az ember és a szellemi hierarchiák.


FEJEZETEK:

1. A temetői atmoszféra hatása az emberre. A régi indiaiak, egyiptomiak, babilóniaiak és zsidók életszemlélete
2. Az emberi lét fizikain túli összefüggései. Görögség és kereszténység
3. A kereszténység behatolása az antik világba és a misztériumokba
4. Csillagbölcsesség, Hold- és Nap-vallás
5. Európa a kereszténység elterjedésekor
6. A hármasság. A kereszténység három formája és az iszlám. A keresztes háborúk
7. Krisztus-képzetek a régi és az új korban
8. A húsvét ünnepe
9. A hegképződés. A múmia
10. Egy szellemtudományos asztronómia megalapítása
11. A zsidóság lényege
12. A szefirotfa
13. Kant, Schopenhauer és Eduard von Hartmann
14. Az üstökösök és a naprendszer, az állatöv és a többi állócsillag
15. Mózes. A hanyatló atlantiszi kultúra Tibetben. A dalai láma. Hogyan tudja Európa a maga szellemi kultúráját Ázsiára kiterjeszteni? Az angolok és a németek mint gyarmatosítók
16. A Nap természete. A szabadkőművesség eredete. A jel, a fogás és a szó. A Ku-Klux-Klan
17. Az ember és a hierarchiák. A régi tudás elvesztése. A szabadság filozófiája
Jegyzetek

Fordította Drahos Sándor
Lektorálta Aschenbrenner Eti