"Mindig nagy elismeréssel beszéltem a materialista tudomány igazáról és nagyságáról ... - de valóban szeretettel kell elmélyedni ebben a materialista tudományban, hogy az árnyoldalait is megértsük."
Rudolf Steiner
Belépés - Regisztráció

<< Vissza

MAT Könyvtárhasználati szabályzatNZs 2013.03.02.

Jóváhagyva a MAT vezetősége 1/2013 sz. határozatával, hatályos: 2013. január 9-ével

I. Alaprendelkezések

A Magyar Antropozófiai Társaság (MAT) által alapított, fenntartott és irányított Szellemtudományi Könyvtár elnevezésű könyvtár (Könyvtár) a MAT székhelyén (Budapest, Riadó utca 2/b sz. alatt) működik. A Könyvtár az 1997. évi CXL tv. hatálya alá nem tartozó szakkönyvtár, amely a nagyközönség számára nyitottan, nyilvánosan működik. A Könyvtár feladata az antropozófiai irányultságú szellemtudomány körébe tartozó művek gyűjtése és hozzáférhetővé tétele különös tekintettel Rudolf Steiner munkásságára és szellemi hagyatékára. A Könyvtár ezen túlmenően dokumentációs központként gyűjti, rendezi és archiválja a MAT történetével kapcsolatos dokumentumokat. (Az Archívum működését ld. külön szabályzatban.)

II. A könyvtári szolgáltatások igénybevétele, beiratkozás

A Könyvtárat a meghirdetett nyitvatartási időben bárki látogathatja és igénybe veheti szolgáltatásait, de használatához könyvtári taggá kell válni. Beiratkozáskor a Könyvtár minden olvasóról egy adatlapot tölt ki, melyen a beiratkozó aláírásával igazolja az adatok helyességét és a Könyvtárhasználati Szabályzat tudomásul vételét.  Az olvasók számítógépen rögzített adatait a könyvtár senkinek sem adja ki. A személyes  adatokban bekövetkezett változásokat a könyvtárhasználó köteles bejelenteni a könyvtárnak.

Belépési díj: MAT tagoknak 500 Ft.-,  nem MAT tagoknak 1.000.- Ft egyszeri díjat kell fizetni beiratkozáskor. A Könyvtár szolgáltatásainak igénybe vétele beiratkozás után, és éves tagsági díj vagy eseti kölcsönzési díj megfizetése ellenében lehetséges.

Éves tagsági díj: MAT tagoknak: 2300.-FT  nem MAT tagoknak: 3.000.-Ft. (Kivételes esetben- előzetes megbeszéléssel- fizethető a kölcsönzési díj alkalmanként is, csak MAT tagoknak! Ebben az esetben a kölcsönzési díj: 200.-Ft/könyv illetve 200.-Ft/ gépelt példány)

Akinek tartozása van (pl. késedelmi díj stb.) vagy az általa kikölcsönzött dokumentumok kölcsönzési határideje több mint egy hete lejárt, az az olvasó nem kölcsönözhet újabb dokumentumot, amíg a tartozását nem rendezte.

A kölcsönzési határidő négy hét.  Egyszerre 5 dokumentum kölcsönözhető ki. A kölcsönzési határidő lejárta után, amennyiben továbbra is szükség van a  dokumentumra, meg kell hosszabbítani a lejárati időt. A hosszabbítás történhet személyesen, vagy telefonon  (06/30/597-1014, Nagy Márta), e-mailben (tarsasag@antropozofia.hu). A hosszabbítási idő alkalmanként négy hét. A határidőt egy olvasónak, egy dokumentumra vonatkozóan maximum háromszor hosszabbítja meg a Könyvtár. A kölcsönzési idő nem haladhatja meg 3 hónapot. Csak azoknak a dokumentumoknak a lejárati idejét tudjuk meghosszabbítani, amelyekre nincs előjegyzés. Akinek tartozása van a könyvtárral szemben (pl. késedelmi díj) annak az olvasónak nem tudjuk meghosszabbítani a kölcsönzési határidőt.

III. Késés, dokumentumok rongálása, elvesztése, térítése

A kölcsönzési határidőt be nem tartó olvasónak felszólítás(oka)t küldünk. A postaköltsége(ke)t és a késedelmi díjat ki kell fizetni. Amennyiben a kikölcsönzött dokumentum megsérült vagy elveszett, térítési díjat kell fizetni. Az elveszett,  megrongálódott  vagy megsemmisült dokumentum helyett ugyanazt a művet, ugyanabban a kiadásban térítésként elfogadjuk. Egyéb esetben a dokumentumnak a Könyvtár által megállapított gyűjteményi értékét kell megtéríteni.

IV. Egyéb tudnivalók

Kölcsönzés: Minden olyan könyv és gépelt anyag kölcsönözhető, amely nincs „Csak helyben olvasására”- megjelölve.

Helyben olvasás: A „Csak helyben olvasására” szöveggel megjelölt könyvek. (Ritka, nagyobb értékű, hagyatékból származó példányok, Rudolf Steiner német nyelvű kötetei GA sorozat, stb.) A folyóiratok is helyben olvashatók.

WiFi szolgáltatás beiratkozott olvasóink számára ingyenes.(A kölcsönzési idő alatt!) A hordozható elektronikus eszközökhöz áramellátást biztosít a Könyvtár.

 

I. sz. Függelék

Tagsági és kölcsönzési díjak:

   MAT tagoknak  nem MAT tagoknak
Beiratkozási díj:  500 Ft  1000 Ft
Éves tagsági díj:  2300 Ft 3000 Ft
Kölcsönzési díj:  200 Ft /db -
Késedelmi díj: 100 Ft /könyv /nap 100 Ft /könyv /nap

 

II. sz. Függelék

Könyvtár nyitvatartása

Szerda:     16.00-18.30
Csütörtök: 10.00-12.00

 

Kelt Budapesten, 2013. január 9-én