"Krisztus nem csupán az, akire az ember feltekint, akinél mintegy vigaszt talál, hanem a nagy előkép, akit utánozni kell, ahogy a halált legyőzi."
Rudolf Steiner
Belépés - Regisztráció
<< VisszaMakrokozmosz és mikrokozmosz (13)

Jegyzetek

A nyilvános előadáshoz:

„A múlt csütörtöki előadásomnak...” - Az 1910. március 17-én elhangzott előadásról van szó, amelyről nem maradt írásos anyag. Témája „A halál mibenléte és az emberi sors rejtélye” volt.

A Goethe-idézetek a Faust II. részének I. felvonásából valók (Kálnoky László fordítása)

II. előadás:

„...a forgásba hozott olajcsepp... ” - A.F. Plateau (1801- 1883) fizikus kísérlete, amelyről V Kraner (1828-1894) filozófus számol be 1882-ben ..A filozófia fő problémái” c. előadásában: „Plateau kísérlete a legaranyosabb fizikai kísérletek egyike. Vizet és alkoholt olyan arányban keverünk össze, amely azonos a tiszta olívaolaj fajsúlyával. Ebbe a keverékbe egy nagy csepp olajat öntünk. Ez nem úszik az oldat tetején, hanem a folyadék közepéig süllyed egy golyó formájában. Ennek a mozgatásához egy, a közepén hosszú tűvel átszúrt kartonlapocskát az olaj- cseppbe mélyesztünk, úgy, hogy a lapocska pereme a golyó egyenlítőjét képezze. Ezt a lapocskát forgatni kezdjük, előbb lassan, majd egyre gyorsabban. A forgás erejénél fogva kisebb cseppek válnak le az olajcseppből, amelyek még jó ideig követik a nagy golyó forgását. Ilyen módon létrejön egy, a bolygórendszerhez meglepően hasonló képződmény: középen a nagy, a Napot jelképező golyó, körülötte pedig a kisebb golyók és karikák keringenek a bolygókhoz és holdjaikhoz hasonlóan."

„Amit régebben Merkúrnak neveztek...” - A ptolemaioszi világrend szerint az álló Föld körül keringett a Hold, aztán a Merkúr, a Vénusz, a Nap, a Mars, a Jupiter és a Szaturnusz. Ezzel szemben a kopernikuszi világkép szerint a Nap van a középpontban, és körülötte keringenek a bolygók a következő sorrendben: Merkúr, Vénusz, Föld (+ Hold), Mars, Jupiter, Szaturnusz. A ptolemaioszi világrendben tehát a Naphoz legközelebbi bolygó a Vénusz. - „A teozófia kapuja” c. kötetben az 1906. IX.1-jén tartott előadásában Rudolf Steiner azt mondja, hogy a kopernikuszi rendszer a fizikai síkra érvényes, a ptolemaioszi az asztrális síkon jogosult. További részletek a „Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban” c. kötetben olvashatók (GA 110).

III. előadás

„...A szellemtudomány körvonalai” - A könyv eredeti címe: Geheimwissenschaft (GA 13). Magyarul 1995-ben jelent meg.

V előadás

„Hogyan jutunk a magasabb világok megismeréséhez? - A mű eredeti címe: „Wie erlangt mán Erkenntnisse dér hóhérén Welten?” (GA 10) - Magyarul 1992-ben jelent meg „Hogyan juthat az ember a magasabb világok megismeréséhez?” címen Hendi Ilma fordításában.

Eckhardt mester - német misztikus (1250-1327).

Johannes Tauler - német misztikus (1300-1361)

A páli idézet helye. Gál, 2,20.

VI. előadás

A goethei idézet pontosan így hangzik: „A szem a fénynek köszönheti létét. A fény semleges állati kisegítő szervekből olyan szervet alkot, amely önmagához hasonló: így a szem a fény által a fény számára alakul ki, hogy a belső fény a külső fénnyel szembeállhasson.”

„Bizonyos sötét barlangokban élő állatok... ” - a megállapítás Darwintól származik (1809-1882).

Vili. előadás

„A leghosszabb hónapok 31 naposak...” - Lásd bővebben a „Mítoszok, mondák, okkult jelek és szimbólumok c. kötetet (GA 101).

A rózsakereszt felépítése - lásd bővebben „A szellemtudomány körvonalai” c. könyvben „A magasabb világok megismerése” című fejezetet.

„...egy világutazó” - Jean Paul Richterről van szó (1763-1825).

IX.  előadás

„...egyszer elhangzott...” - lásd „A rózsakeresztesek teozófiája” c. kötetben az 1907. V 28-án tartott előadást (GA 99).

„Haeckel nem követett el hibát ezáltal” - Lásd a Rätsel der Philosophie” c. kötetben a darwinizmus világnézete c. fejezetet (GA 18)

X.    előadás

„...mit csinált a Jóisten... ” - Egy anekdota szerint valaki megkérdezte egyszer Luthertől, hogy mit csinált a Jóisten, mielőtt megteremtette a világot. Luther így felelt: egy nyírfaerdőben ült, és vesszőket vágott, hogy azokkal fenyítse meg a haszontalan kérdések feltevőit.

XI.  előadás

„...a Biblia elején... ” - IMóz 2,7.

A fohász eredeti német szövege a következő:

Gottes schützender segnender Strahl Erfülle meine wachsende Seele Dass sie ergreifen kann Stárkende Kráfte allüberall.

Geloben will sie sich,

Der Liebe Macht in sich Lebensvoll zu erwecken, Und sáen so Gottes Kraft Auf ihrem Lebenspfade Und wirken in Gottes Sinn Mit allém was sie hat.

  Hiba és javítás beküldése... Megjelölés olvasottként