"A kőzetek az isteni bölcsességből eredő fájdalmak megtestesülései. A növények az isteni erkölcsiség és hűség teremtményei. Az állatok darabokra tört isteniség."
Rudolf Steiner
Belépés - Regisztráció

<< Vissza

2015. decemberKM 2015.12.02.

Antropozófia Magyarországon
 
hírlevél
Kiemelt témák: Karácsonyi ünnepi előadás,
Dr.Oliver Conradt decemberi előadása
2015. december
4. évfolyam

TARTALOM

Programnaptár
Meghívók
Cikkek, évfordulók, előadások
Társasági Krónika 
Közlemények

A MAT AKTUÁLIS PROGRAMJA    Tovább...

MEGHÍVÓK, PROGRAMISMERTETŐK

Szeretettel meghívjuk 

Magyar Antropozófiai Társaság karácsonyi ünnepére

2015. december 22-én, kedden 18 órakor

a Rudolf Steiner Házba

Az ünnepi előadást Frisch Mihály tartja.

 


 

Kozmológiai összefüggések a jövő asztrológiájához

4. rész

Gyuricza László előadása

A Nap útja az Állatövben. Én-fejlődés a tizenkettesség tükrében. Napút-járás a Golgotai Misztérium előtt és után. Keresztény ünnepkör és az Állatöv.

2015. december 18. (péntek) 18:00 - 20:30,  
Rudolf Steiner Ház - Pecsét terem

Részvételi díj: 2500.- Ft


A Rudolf Steiner Szeminárium meghívja Önt

Dr. Oliver Conradt 

Szabad Szellemtudományi Főiskola Matematikai és Asztronómiai Szekciójának vezetője előadására
előadására és az azt követő műhelymunkára, melynek címe

Kozmológia

Üstökösök — a világegyetem lázadói

Csillagászati és antropozófiai aspektusok

Időpont: 2015. december 4-5-6

Helyszín: Pesthidegkúti Waldorf Iskola

Program:

Péntek

19:00: Előadás „Az üstökös, mint szellemi lény, kozmikus folyamat és földi szubsztancia” témájához

Szombat

9-10.30: Visszatekintés és beszélgetés

11:00-12:00: Művészeti munkacsoportok

12.15-13:00: Munka a 153-155-ös antropozófiai vezérlő tételekkel

14.30-18.00: Jelenségtani csillagászat és csillagmegfigyelés (szabad szemmel) kirándulás keretében, felhős ég esetén: Mozgás/Dráma a jelenségtani csillagászathoz kapcsolódóan

Vasárnap

9:00-9.45: Munka a 153-155-ös antropozófiai vezérlő tételekkel

10:00-11.15: Előadás az „Üstökösök és a Jelenések könyve” témához

11.30-12:00: Visszatekintés

A hétvégi munkához való olvasmány:

Antropozófiai vezérlő tételek – GA26/ 153-155: Mi a Föld valójában a makrokozmoszban? (19. levél)

http://www.antropozofia.hu/ga26

Jelentkezés a decemberi előadásra vagy hétvégére és további információk a mellékelt linken: 

https://docs.google.com/forms/d/1gT_E3YjY6YCKP3AnRuW09PdW7XQ_IdMKiWmoKC08ZOE/viewform

Köszönettel vesszük, ha mielőbbi regisztrációjával segíti rendezvényünk előkészítését!

 


CIKKEK, ÉVFORDULÓK, ELŐADÁSOK

Rudolf Steiner: Krisztus megszületése az emberi lélekben

(részlet).

(Elhangzott 1918. december 22-én, Baselben)

„Az emberi képzelőerő fejlődése során sokféleképpen közeledett a Karácsony és a Húsvét nagy gondolatához. A keresztény fejlődés első korszakában, mikor a golgotai események sok lélekre megrázóan hatottak, az emberek főként a kereszthalált szenvedett Megváltót látták; a kereszténység első századaiban a keresztre-feszítettben a megváltás gondolatát élték át, és kialakult a kereszten meghaló Krisztus hatalmas imaginációja. Az újabb kor kezdetén az emberiség fejlődésében előretörő materializmus hatására a keresztények érzései inkább a világba lépő, a megszülető Jézus gyermeki képe felé fordultak.

Azt mondhatjuk, hogy abban a módban, ahogy az utóbbi századokban Európa keresztény érzései a karácsonyi bölcső felé fordultak, finomabb megérzéssel bizonyosfajta materialista kereszténységet találunk. Nem rossz értelemben mondom, de az évszázadok folyamán szinte triviális igénnyé vált „a kis Jézuska” becézése, és a kis Jézusról szóló, nem egy még ma is szépnek – némelyek szerint bájosnak – tartott dal bizony nem tűnik elég komolynak a mai komollyá vált időkben.

A húsvéti gondolat és a karácsonyi gondolat azonban örök oszlopok, az emberi lélek örök gondolat-oszlopai. Jelen korunkban, az új szellemi kinyilatkoztatások új fényt fognak vetni a karácsonyi gondolatra is, melyet fokozatosan új formájában fognak az emberek átélni. Rajtunk fog állni, hogy a világban lejátszódó történésekből kihalljuk a felhívást régi képzetvilágunk megújítására, a hangot, mely a szellem új megnyilatkozása után kiállt. Rajtunk fog állni, hogy megértsük: mindabból, ami most a világban történik, egy új karácsonyi gondolat bontakozik ki, hogy megerősítse és felegyenesítse az emberi lelket.

Az ember születése és halála, bármennyire vizsgáljuk, bármennyire boncolgatjuk, olyan események, melyek a fizikai síkon játszódnak ugyan le, de amennyire szellemiek, hogy aki komolyan nézi a dolgokat, el kell ismerje: ezek a földi események megmutatják, hogy az ember egy szellemi világ polgára. Semmiféle természeti szemléletnek sem sikerül abban, amit az érzékek látnak, amit az értelem felfog, valami mást találni a születésben és halálban, mint a szellemiség közvetlen érintkezését a fizikaisággal. Csak ilyen módon közelíti meg ez a két esemény az emberi lelket. A karácsonyi történéssel, a születéssel kapcsolatban is egyre mélyebben át kell éreznie a keresztény léleknek, mennyire misztérium jellegű ez az esemény.

(tovább....)

Dániel János Tamás válogatása


 

Adventi várakozás

 

Az isteniből mégis bőven adatott

ki részünk. Kaptuk lángját

a tűznek, s miénk a part meg a tengerek dagálya.

Nagyobb bizalommal vannak irántunk

e külső erők, semmint emberek között szokás.

Tanulságod ez a csillagzat lehet,

mely előtted áll, bár nem léssz hozzá soha hasonló.

De a Teljes Életünek, kitől

eredett sok öröm s dal,

van fia Néki, csöndes hatalmú,

s csak most ismerjük fel őt

-merthogy már ismerjük atyját-,

mikor ünnepet ülvén

az emberi nemhez

fordult a világ nagy szelleme, hozzánk.

 

Túl tág volt már az idő istenének

régtől messzire terjedett birodalma  – bele nem fáradt.

De egyszer egy isten is munkába kell hogy álljon,

s a halandók sorsából kell részesedjen.

A sors parancsa, hogy ki-ki egymást megértse,

s hogy ha eljön a Csend, teremjen hozzá nyelv is, közös.

Mert ahol szellem van, ott vagyunk mi is, s igyekszünk

a jobbért küzdeni. S most sejlik föl a legjobb:

Ha már az alkotást befejezte, s kész a mester,

s átszellemülve már otthagyja műhelyét

az időnek csöndes istene, csak a szeretet parancsa

szab ég és föld között törvényt, s békét teremt.

(Hölderlin: Békeünnep, részlet)

 

(1)

„A születést megelőzi az angyali üdvözlet, és Mária példája megtanít bennünket „igent” mondani a nekünk kiszabott, nekünk szóló feladatokra; mert csak így lehetnek kis és nagy ünnepeink; kis belátások, felismerések vagy tartósabb tartózkodások a szellemi élet területén – a meditációban – vagy más emberekkel közös ünnepek; egyedül nem lehet ünnepelni, és az igazi ünnepeken az isteni erők is részt vesznek. “Beszéd a lényünk”, beszélgetés vagyunk egymással és az istenekkel; “de csakhamar Dallá leszünk”, dicsőítő énekké, énekléssé - egy lépés a magasabb lét felé, mint egy közelebbi adekváció felé; “mert meg fogjuk látni, amint van”; …

Az elmélyülés teremtés. Minden idea a világteremtés része; a nyelvek egy ideavilágot rajzolnak elénk: az ember világa ennek megfelelően tagolódik. Mivel az emberi gondolkodást a nyelv iskolája önállóságra – a nyelvtől való függetlenségre – neveli, ezért az ember folytathatná a teremtést: ez a tudat történetének értelme.

A válasz Mária mozdulata.

Nyitott keze, nyitott, befogadó figyelme nem utasítja vissza az angyalt, amint a modern költő érzékeli és leírja:

 

…Mert csupa hozzád

vivő út a kiáltásom: nem is haladhatsz

ily erős sodrással szemben. Mint kinyújtott

kar, kiáltó szóm. S keze, mely fönn

megfogna már, kinyílik, nyitva tárul,

óva s elhárítva, eléd, te

Megfoghatatlan, az égre.

(Rainer Maria Rilke: Duinói Elégiák - A hetedik elégia, részlet)

 

 (2)

Akkor lehet ünnepelni, ha az ünnep témájának egy szikrája kigyúl a lélekben, a doxából (dicsőségből) fellobban az eudokia, a jó akarat szikrája: akkor tud az ember a dicsőségről, glóriáról énekelni. Akkor tud énekelni a Logoszról a Kezdetben, ha megtapasztalja önmagában a Logosz erejét. Herakleitosznál Tűz és Logosz ugyanannak a lénynek két különböző neve: azé, aki megteremtette az ideákból felépülő, szöveg-jellegű, értelemmel áthatott világot, és aki odavezette az embert, hogy immár ő legyen képes és hivatott a világnak további értelmet adni. Amilyen mértékben mozdulunk ebben az irányban, oly mértékű föntről a teremtő aktivitásunkat kísérő kegyelem: oly mértékben kap új életet, mi bennünk halott.

 

Forrás: Georg Kühlewind: Karácsony, Az ember három születése (Székely és Társa Kiadó, 1996)

Képek:

  1. Giotto: Születés, Assisi, Alsó templom
  2. Giotto: Születés, Scrovegni

Összeállította: Brassay Brigitta


JELENIDŐ

Michel Joseph: Párizs:
a dehumanizáció átalakításának lehetősége

A szerzőről: Michel Joseph a francia nyelvű Tournant c. antropozófiai folyóirat és a Prágában működő Tycho de Brache Iskola alapítója.1

Borzasztó dolog rontott dühödten Párizsra, ami sajnos, magas szintű dehumanizációt tanúsít. Most a terrorizmus speciális magánserege vetette be a pusztítást és a bajt -készen arra, hogy egyre intenzívebben avatkozzon be- a civil társadalomba. Eleddig az államok és ezek speciális alakulatai rendelkeztek a népek destabilizációjának monopóliumával (általában a bolygó távolabbi régióiban). Államaink majdnem mindannyian ezt tették, és az igen csak gyümölcsöző fegyverkereskedelmet favorizálták. Így tehát normális dolog, sőt szükséges is, hogy ezek a barbár praktikák egyúttal visszatérjenek hozzánk. Hallottam, ahogy egy hivatalos ember ezt mondta: erre egy háborúval kell válaszolni az ideológia síkján. Ez szerencsétlen gondolat, még hogyha a valósághoz nagyon is közel áll: az ideológia szót csak be kell helyettesíteni a spiritualitással és ennek következtében a háborút a küzdelemmel, mivel a szellemi háború így pontosan kiadja a „djihad” szó fordítását, már ahogy ma ezt a terroristák használják.

Ez viszont azt is kifejezi, hogy az első szellemi ütközet az általunk használt beszéd szintjén található meg, ahogyan ezt tesszük, amit a beszédmódunkba rejtünk. A szellemi ütközet -amely azok ellen jön létre, akik nem tudnak róla, hogy a gondolatok valódi lények, hogy a gondolataink valóságosan is léteznek - valójában nem is lehet háború, minthogy a szeretet hordozza, viszi, szállítja a fegyvereit - nem a kis én általi szeretettel, nem egoista szeretet révén, hiszen ez nem más, mint a valódi szeretet karikatúraszerű deformációja. Az igazi szeretet az egész emberiségé és földé, a minden lény iránti szeretet. Ez a feltétel nélküli szeretet csak akkor képes megvalósulni és kibontakozni, ha az ember saját magában alakítja át az agresszivitás marsi erőit a részvét és minden lény iránti respektus vénuszi erőivé. Ez a transzformáció bármely agresszivitás és a modern ipar bázisát jelentő vashoz való kapcsolatunkat illetően is megfogalmazható. Hogyha ennek a fémnek a valódi minőségeit egészen a valóságba integrálva is észre tudjuk venni, akkor azt a bátorságot nyerjük el, amit a vas visz a vérünkbe, és minthogy ez a spirituális bátorság együttérzésként tér vissza, a Mars szféráinak valódi energiáit leszünk képesek kifejleszteni magunkban, a valódi szellemi szabadságot.

Ezek a súlyos események és jelenlegi fenyegető veszélyek így erre az alakváltozási folyamatra, mint valóságos szellemi útra tanítanak. Ha a gondolatokhoz és nyelvhez való viszonyulásunkat átszellemiesítjük, nem csak a civil társadalomhoz való viszonyulásunk, hanem maga a civil társadalom is átalakul.

2015.11.16.

magyar nyelvre átültette: Seress Attila

1 A részvételi érdeklődés esetén bővebben részletezett információt Seress Attila ad a szerdai Zweigen, vagy info.agapeanum@gmail.com e-elérhetőségen a szociális művészeti, asztrobiográfiai, spirituális ökonómiai lehetőségekről. Francia és cseh nyelv ismerete segítség lehet.

 


TÁRSASÁGI KRÓNIKA

T Á R S A S Á G I  K R Ó N I K A

 Vezetőségi tájékoztató a Társaság tagjainak

2015. november 1. – november 30.

Tovább...tagoknak
(bejelentkezés szükséges)


Közlemények

KÖNYVBEMUTATÓ

J. Emanuel Zeylmans van Emmichoven:

A szív megerősítése

Ki volt Ita Wegman? sorozat, IV. kötet

 

Örömmel értesítünk minden kedves barátot és érdeklődőt, hogy hamarosan megjelenik magyar nyelven Emanuel Zeylmans: A szív megerősítése című könyve.

Ebből az alkalomból könyvbemutatót szervezünk, amelyen előadást tart

Cordula Zeylmans,

az író felesége, aki hűen támogatta férjét a négy kötet megalkotásában, a szerző halála után pedig részt vett a IV. kötet németországi kiadásában. 

 

A könyvbemutató helyszíne: Sophianum Antropozófiai Központ

Budapest, I. ker., Hattyú u. 14.  (a Széna tértől gyalog 2 perc)

ideje: 2015. december 5. 16.00 óra

A bemutató után lehetőség van a könyv megvásárlására.

A részvétel ingyenes. Kérjük, hogy részvételi szándékát a férőhelyek

tervezhetősége miatt szíveskedjen a következő e-mail címre visszajelezni:

ita.wegman.konyvbemutato@gmail.com

A szervezők: Almási Katalin és a Kiadó

 


MAT Könyvtár közleménye

Nyitvatartás: szerdán 16 -18 óra között

Telefonos egyeztetés:  30/597-1014

Kérem a Kedves Olvasókat, hogy a hosszabb ideje kikölcsönzött könyveket mielőbb juttassák vissza a
Könyvtárba.

Nagy Márta könyvtáros


NÉMET NYELVOKTATÁST vállalok

KEZDŐ és HALADÓ szinten egyénileg és csoportosan is.
Helyszin, kezdés és díjazás megbeszélés szerint.
Érdeklődni lehet 30 444 66 34
Strassenreiter József


Kedves Olvasóink!

Szívesen fogadjuk az antropozófiai témájú programokkal kapcsolatos információkat.

IMPRESSZUM

Antropozófia Magyarországon

Magyar Antropozófiai Társaság hírlevele
Cím: 1026 Budapest Riadó u. 2/b
Honlap: antropozofia.hu
Email cím: hirlevel@antropozofia.hu
Szerkesztők: Brassay Brigitta, Kiss Miklós, Ujlaky Éva
Megjelenik: havonta

A kiadásért felel a Társaság képviselője

Feliratkozás/Leiratkozás:
Hírlevélre feliratkozni a honlapunkon történő regisztrációval
lehetséges. Bejelentkezés után az "adataim" oldalon lehet megjelölni,
hogy kéri-e a hírlevelet vagy nem.
Észrevételeket, javaslatokat kérjük a hirlevel@antropozofia.hucímre megküldeni.