"A Waldorf-iskola ne iskola legyen, hanem előkészítő, mert minden iskola feladata az kell legyen, hogy az embert előkészítse az élet nagy iskolájára. Az iskolában tulajdonképpen nem azért tanulunk, hogy ismereteket szerezzünk, hanem azért, hogy mindig tanulhassunk az életről."
Rudolf Steiner
Belépés - Regisztráció

<< Vissza

2016. februárKM 2016.02.01.

Antropozófia Magyarországon
 
hírlevél
Kiemelt témák: Christopher Houghton Budd előadása, Dr. Oliver Conradt ismét Budapesten
 
2016. február
4. évfolyam

TARTALOM

Programnaptár
Meghívók
Cikkek, évfordulók, előadások
Társasági Krónika 
Közlemények

A MAT AKTUÁLIS PROGRAMJA    Tovább...

MEGHÍVÓK, PROGRAMISMERTETŐK

 

Égi törvények, földi sorsok

2. rész

Kozmikus törvényszerűségek tükröződése egyéni életutakban

Gyuricza László előadása

Néhány híres ember életrajzán keresztül világítjuk meg a kozmosz és a földi emberi élet összefüggéseit.

Időpont: 2016. február 12. 18.00-20.30

Rudolf Steiner Ház - Pecsét terem

Részvételi díj: 2500.- Ft


Lokális és globális gazdálkodási kérdések

Beszélgetés
Christopher Houghton Budd úrral,
az asszociatív közgazdaságtan kutatójával, gazdaságtörténésszel

Időpontja: 2016. február 20., szombat, 18 óra
Helye: Rudolf Steiner Ház
II. Budapest, Riadó utca 2/b.

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!
Magyar Antropozófiai Társaság


MEGHÍVÓ

2016. februàr 20-àn szombat este 19.30-ra

a Magyar Euritmia-Mozgásművészeti Társaság

Nagymezö utcai termébe

 Heinz Schimmel (Hannover)

 német nyelvü szóló euritmia elöadàsàra.

Többen màr emlékeznek rà egy IBS-i bohóc-szàmból, vagy Sissiröl szóló elöadàsàra, az euritmistàk  tovàbbképzéseiböl is ismerhetik.

Elöadàsànak cime:"Lächeln, am Fusse der Leiter"  - nach Henry Miller


 

A terem korlàtozott befogadoi lehetöségére valo tekintettel mindenképpen jelezzétek, ha részt kivàntok venni!

 


MEGHÍVÓ

Bevezetés az antropozófiai gyógypedagógiába

Szeretettel hívunk
2016. február 19-21.
között tartandó találkozónkra, melynek címe:

A 4 temperamentum és patológiás fejlődésének tanulmányozása;
megjelenése az emberi lény négyes felépítésében.
Kitekintés az autizmus spektrumra és az ún. ADHD szindrómára antropozófiai szempontból

Ezen az alkalmon antropozófiai gyógypedagógiai szempontból  tekintünk a fent említett témákra, egy olyan ember segítségével, aki 42 éve gyakorolja, éli, tanítja a gyógypedagógiát.

A hétvége előadója:Michael Mullan
a Bécsi Antropozófus Gyógypedagógus Képzés vezetője

Helyszín: Szabad Gondolatok Háza
Budapest, Bláthy Ottó u. 41.

Hozzájárulási díj: 20.000 Ft+áfa
Érdeklődni és jelentkezni lehet: Kovács Nikolettánál a 06 20 614 59 76-os telefonszámon


Program előzetes

A Rudolf Steiner Szeminárium szeretettel meghívja Önt

Dr. Oliver Conradt

a Szabad Szellemtudományi Főiskola Matematikai és Asztronómiai Szekciójának vezetője

 előadására és az azt követő műhelymunkára, melynek címe

Elemek Goethe színtanából

Természettudományos és antropozófiai vonatkozások

 

Időpont: 2016. március 4-5-6

Helyszín: Pesthidegkúti Waldorf Iskola

Goethe a színtanával tette le a Goetheanizmus alapjait. Goetheanizmus alatt a természettudományos pontosságú szemléletét értjük, ami a hagyományos természettudományos nézőponttól lényeges pontokon különbözik. A ma uralkodó természettudomány homlokterében a természeti jelenségek kvantitatív alapon történő megragadása áll. Galilei óta legfőbb alapelvként  követik: "Mérni a mérhetőt és mérhetővé tenni a mérhetetlent." Ezzel szemben Goethe az érzékelhető jelenségek rendszerezetten tiszta fenomenológiájára törekedett. Itt a kvalitatív elem áll előtérben. Goethe-nél maguk az érzékekkel megragadható minőségek kerülnek a természettudományos szemlélet középpontjába. Éppen ezért adódik híd a Goetheanizmuson keresztül egy szellemi természetfelfogáshoz.

Program:

Péntek:

19 óra: Előadás: „A szivárvány színei, mint híd a természet és a szellem között”

Szombat: 

9-10.30: Visszatekintés, Beszélgetés és a színtan elmélyítése

11-12:  Művészeti munkacsoportok

12.15-13: Munka a 153-155. számú Vezérlő tételekkel

13-15 : Ebéd

15-16: Művészeti munkacsoportok

16.30-18: A színtan elmélyítése

Vasárnap:

9-10.30: Előadás: „Goethe szellemi magatartása és a Goetheanizmus”

11-11-45 Munka a 153-155. számú Vezérlő tételekkel

11.45-12.15: Visszatekintés

A hétvégi munkához való olvasmány:

Antropozófiai vezérlő tételek – GA26/ 153-155: Mi a Föld valójában a makrokozmoszban? (19. levél)

http://www.antropozofia.hu/ga26

Köszönettel vesszük, ha mielőbbi regisztrációjával segíti rendezvényünk előkészítését!

Jelentkezés a decemberi előadásra vagy hétvégére és további információk a mellékelt linken: 

https://docs.google.com/forms/d/1EsGkemL5QbgKiAwGLuryi0ULRODG1apZ2wzgp9rarCc/viewform?c=0&w=1

 


MEGHÍVÓ

A Vezetői Kerekasztal szeretettel meghívja Önt
Christopher Schaefer & Signe Eklund Schaefer
háromnapos műhelymunkájára!
A szociális szféra megértése és alakítása
Időpont: 2016. április 8-9-10.
Helyszín: Sophianum Antropozófiai Központ - Hattyúház

Program:

Péntek 9:00 - 18:00 – Korunk michaeli vonatkozásaitól haladunk nyomasztó ügyeink felé (globalizáció, menekültek, az amerikai birodalom), hol találunk reményt e nehéz időkben.
Szombat 9:00 - 18:00 – Biográfiai fejlődéssel és belső átalakulással kapcsolatos kérdésekkel foglalkozunk.
Vasárnap 9:00 - 16:00 – A szociális világ megteremtése és újrateremtése, lelki átalakulás, szociális változás,
együttműködés, közös teremtés a csoportok és közösségek szellemével.

Részvételi díj a három napra: 22.000,-Ft + ÁFA
Waldorf intézményben dolgozóknak kedvezményes részvételi díj: -50%
Támogatói részvételi díj: + 50%
Mindhárom napra magyar tolmácsot biztosítunk Lendvay Miklós személyében!
Jelentkezés: iroda@kerekasztal.com
 


CIKKEK, ÉVFORDULÓK, ELŐADÁSOK

Rudolf Steiner: A szeretet és jelentősége a világban

(Elhangzott 1912. december 17-én Zürichben)

„Ha arról van szó, hogy az ember a fejlődés jelenlegi időpontjában közelebbről is meg akarja érteni a Krisztus-impulzust, felvetődik a kérdés: Hogyan is áll a dolog azzal, aki a Krisztus-impulzusról még semmit sem hallott, sőt, talán még Krisztus nevét sem hallotta soha? Nem lehet tehát a Krisztus-impulzus részese, mert Krisztus nevét még sohasem hallotta? Ismernie kell már elméletileg az embernek azt, amit Krisztus-impulzusnak nevezünk, hogy Krisztus ereje belemerülhessen az ember lelkébe? Nézzük meg a születés és a halál között lezajló földi életet, hogy rávilágíthassunk a kérdésre.

Az ember megjelenik a világban, gyermekkora első időszaka alatt még félig alvó állapotban van. Meg kell tanulnunk, hogyan érezzük, lássuk magunkat „én”-nek, azzal, amit az „én”-ünk lelkünknek juttat, lelki életünk egyre gazdagabbá válik. A lelki élet a halál közeledtekor a leggazdagabb, a legérettebb, felvethetjük tehát a nagy kérdést: „Mi történik lelki életünkkel, ha lehull róla a test?” Fizikai és lelki életünk sajátossága, hogy a lelkünkben élettapasztalatként, életismeretként hordozott tartalom a halálhoz mindinkább közeledve egyre jelentősebbé válik, ugyanakkor bizonyos tulajdonságokat el is vesztünk, viszont más, individuálisan különböző tulajdonságok jelentkeznek.  Fiatal korunkban ismereteket, élettapasztalatokat szerzünk, és csak a későbbi életkorunk folyamán valóra váltható reményeket táplálunk. Annál inkább szeretjük az életbölcsességet, minél jobban közeledünk halálunkhoz. A bölcsesség szeretete nem önzés, mert annál jobban növekszik, minél jobban közeledünk a halál felé, minél kevésbé van rá kilátás, hogy hasznunk legyen belőle, annál jobban növekszik. És egyre jobban szeretjük lelkünk ilyenfajta tartalmát. A szellemtudomány még kísértő erővé is válhat, ha rájövünk, hogy következő életünk az ebben az életben megszerzett bölcsesség mennyiségétől függ.  Így a szellemtudományból jó nagy csomó önzést vihetünk át következő életünkbe. Ebből áll a nagy veszély, amit a szellemtudomány jelenthet. És így megtörténhet az is, hogy a lélekben kísértővé, csábítóvá válik a helytelenül felfogott szellemtudomány. Megfigyelhetjük, hogyan jelenik meg az életbölcsesség szeretete – úgy, ahogyan a növény válik éretté a virulásra. Belső tartalmunkhoz társul szegődik a bölcsesség szeretete. Az ember már sokszorosan próbált magasabb értelemben vett hidat verni a szeretet impulzusa és az egyébként bennünk lévő tartalom között. A misztikusok például arra törekszenek, hogy az önszeretet hajlamát a bölcsesség szeretete értelmében fejlesszék ki, és sugárzó fényben jelenítsék meg a bölcsesség szeretetét. Az isteni szikrát saját lelkükbe mélyedve akarják megtalálni, és isteni szikrának akarják érezni magasabb „én”-jüket. Következő életünknek csak a szikráját alakítjuk ki az életbölcsességgel. Olyan ez, mint az egy évet átélő mag. A mag áttelel, megmarad, ugyanígy marad meg az életbölcsesség is. Az ember áthalad a halál küszöbén, és következő élete magva az, ami lénye szellemi magvaként benne megérett. Ezt érzi át az ember, és ha isteni szikrának, abszolútumnak tekinti azt, ami következő életének csak a magja – misztikussá válik. Így interpretálja, mert szégyelli bevallani, hogy a szellemi mag mégis csak ő maga. Meister Eckhardt, Johannes Tauler mint a bennük élő Istenről beszélnek róla, mert nem tudnak a reinkarnációról. Ha a reinkarnáció törvényét megértjük, részleteiben és a maga egészében is megismerjük a szeretet jelentőségét, megértjük a sorsot, ami az egyik életben ok és az okozata a következő életben van. Ok és okozati értelemben viszont nem beszélhetünk a szeretetről, nem beszélhetünk a szeretet tetteiről és kiegyenlítésükről. Létezik ugyan tett és kiegyenlítés, de semmi közük sincs a szeretethez, mert a szeretetből származó tettek olyan tettek, amelyeknek a következő életben nincs kiegyenlítésük.

(tovább....)

Dániel János Tamás válogatása


100 éve történt...

100 éve történt  - 1916

Az ember szociális lényének, létének szellemi alapjai

A természetbe és az emberi társadalomba szövődött ember küldetése

„Az 1916-os évvel kezdődött el a Rudolf Steiner által kezdeményezett mozgalom harmadik hét esztendeje. Az első 7 évben rakta le a megismerés alapjait, a második 7 évben pedig a művészetét, mely egyben a rejtett természeti törvények kinyilvánítója és legnemesebb közvetítője is az ember szellemhez való felemelkedéséhez, a teremtő tevékenység uralásához. Most, a harmadik 7 évben a szellemből született megismerés és művészet felhívása következett az ember szociális feladatainak megoldására. A világhelyzet megkövetelte, hogy a megismerés által elértek, a művészet által feltártak most tettekké váljanak a szociális közösségben. A szellemileg teremtő törvényeinek megfelelően a megismerésben a kiindulópont a megismerő Én-lénye, a művészetben az alkotók individualitása, akik mint egyes személyek - és mint közösség - közvetítik embertársaiknak az általuk szellemileg látottakat, a szociális életben pedig a többség befogadja az egyes nagy alkotóegyéniségek ismereteit és impulzusait, s az élet gyakorlatában abból emberiségtörténelmet, a tér és idő organizmusát alakítja ki belőle. Amit minden gyümölcsöző ismerettől megkövetelhetünk az az, hogy a benne lévő igazságnak, szépségnek és jóságnak azáltal kell igazolást nyernie, hogy olyan gondolatokat és tetteket hív életre, melyek a szociális organizmust betegségeiből meggyógyítani, belsőleg és külsőleg egészségessé tenni képesek. Így Rudolf Steiner is a megismerőtől a művészhez, a gyógyítóhoz vezető utat járta. Háromszor hét év során vezette el a tudományt, a művészetet és a társadalmi szervezetet egy új kiindulóponthoz és új szintézishez.

Ennek az életműnek belső ritmusa és felépítése már önmagában véve is remekmű, amely a nagy, ősképszerű alkotások jeleit viseli.” (1)

„Csupán úgy fejlődhet ki a szociális organizmus alakítására vonatkozó egészséges gondolkodás és érzület, egészséges akarat és kívánság, ha – akár többé-kevésbé pusztán ösztönösen – tisztában vagyunk azzal, hogy ennek a szociális organizmusnak ahhoz, hogy egészséges legyen, éppúgy hármasan tagoltnak kell lennie, mint a természeti organizmusnak. (53. oldal)

A „szociális kérdés” nem olyan dolog, amit - miután korunkban az emberek életében felmerült – most néhány ember vagy akár parlamentek megoldhatnának, s ezzel azt végérvényesen el lehetne intézni. Az újkori civilizáció egyik alkotórésze, s ha egyszer már létrejött, bizonyára meg is marad. A világtörténelmi fejlődés minden pillanatában újra meg kell oldani; mert a legújabb időkben az emberi élet olyan helyzetet teremtett, amely a szociálisan rendezettből mindig újra valami antiszociálist hoz létre, s ezen újra meg újra úrrá kell lennünk. Ahogyan egy organizmus miután jóllakott, és egy idő múlva mindig újra megéhezik, úgy hasonlóképpen a szociális organizmus is mindig újra rendezetlenségbe jut a rendezettségből. A szociális viszonyok rendezettségét biztosító univerzális orvosság éppúgy nem létezik, amennyire nem létezik olyan táplálék sem, amely véglegesen jóllakat. Az emberek azonban létrehozhatnak olyan közösségeket, amelyekben elevenen együttműködve a létet mindig a szociális irányba terelik. Ilyen közösség a szociális organizmus önmagát irányító szellemi magja.”(20. oldal) (2)

Forrás:

  1. Dr. Günther Wachsmuth: A szellemtudomány születése III. kötet, Rudolf Steiner életútja (1915-1918), a MAT Könyvtára 1318/V./III.
  2. Rudolf Steiner: A szociális kérdés lényege, Új Mani-fest kiadó 2006

Összeállította: Brassay Brigitta

 

TÁRSASÁGI KRÓNIKA

T Á R S A S Á G I  K R Ó N I K A

 Vezetőségi tájékoztató a Társaság tagjainak

2016. január 1. – január 31.

Tovább...tagoknak
(bejelentkezés szükséges)


Közlemények

MAT Könyvtár közleménye

Nyitvatartás: szerdán 16 -18 óra között

Telefonos egyeztetés:  30/597-1014

Kérem a Kedves Olvasókat, hogy a hosszabb ideje kikölcsönzött könyveket mielőbb juttassák vissza a
Könyvtárba.

Nagy Márta könyvtáros


 
 
Ratkó Ágnes klavikord koncertje
3. Budapesti Klavikord Napok
2016. február 6., 19:00 óra
 
A belépés ingyenes.

Műsoron: C. Ph. E. Bach és bécsi követői, Mozart és Beethoven művei
Helyszín: Budapest, BMC Magyar Zenei Információs Központ és Könyvtár.
Budapest Mátyás u. 8.
(1) 455 8071
http://info.bmc.hu/
 

NÉMET NYELVOKTATÁST vállalok

KEZDŐ és HALADÓ szinten egyénileg és csoportosan is.
Helyszin, kezdés és díjazás megbeszélés szerint.
Érdeklődni lehet 30 444 66 34
Strassenreiter József


Kedves Olvasóink!

Szívesen fogadjuk az antropozófiai témájú programokkal kapcsolatos információkat.

IMPRESSZUM

Antropozófia Magyarországon

Magyar Antropozófiai Társaság hírlevele
Cím: 1026 Budapest Riadó u. 2/b
Honlap: antropozofia.hu
Email cím: hirlevel@antropozofia.hu
Szerkesztők: Brassay Brigitta, Kiss Miklós, Ujlaky Éva
Megjelenik: havonta

A kiadásért felel a Társaság képviselője

Feliratkozás/Leiratkozás:
Hírlevélre feliratkozni a honlapunkon történő regisztrációval
lehetséges. Bejelentkezés után az "adataim" oldalon lehet megjelölni,
hogy kéri-e a hírlevelet vagy nem.
Észrevételeket, javaslatokat kérjük a hirlevel@antropozofia.hucímre megküldeni.