"A cselekvés iránti szeretetben élni és a másik ember akaratát megértve őt élni hagyni: ez a szabad ember alapelve."
Rudolf Steiner
Belépés - Regisztráció

<< Vissza

2016. áprilisKM 2016.04.05.

Antropozófia Magyarországon
 
hírlevél
Kiemelt témák: Éves rendes közgyűlés
 
2016. április
4. évfolyam

TARTALOM

Programnaptár
Meghívók
Cikkek, évfordulók, előadások
Társasági Krónika 
Közlemények

A MAT AKTUÁLIS PROGRAMJA    Tovább...

MEGHÍVÓK, PROGRAMISMERTETŐK

 

MEGHÍVÓ

a

Magyar Antropozófiai Társaság

Éves rendes Közgyűlésére

Időpont: 2016. április 30 (szombat) 9-15 óráig

Helyszín: Rudolf Steiner Ház
Budapest, II. Riadó u. 2/b.

 


CIKKEK, ÉVFORDULÓK, ELŐADÁSOK

 

Rudolf Steiner: Az ötödik evangélium
(3. részlet)

(Elhangzott 1914. január 6-án, Berlinben)

„A Golgotai Misztérium után az emberiség fejlődésében szükségszerűen két áramlat mutatkozik meg. Az egyik magában hordozza Krisztus impulzusát és fokozatosan felfelé vezet, spirituális magasságokba; a másik mintegy a további leszálláshoz vezet a materiális élet, a materializmus felé. Jelenleg ez a két áramlat úgy fonódott össze, hogy kultúránk jóval nagyobb részét a materialista áramlat hatja át. A mai embernek előítéletek nélkül, elfogulatlanul kell fogadnia azt, amit a szellemtudomány mondhat nekünk a Krisztus-impulzusról és az azzal összefüggő dolgokról, hogy beláthassa: a szükségszerűen materializálódó külvilághoz a léleknek szüksége van a spiritualitás szerinti belső folyamatra. Ezért kell okulnunk az említett dolgokból. Meg kell tanulnunk kérdezni.
A spirituális áramlatban kell megtanulnunk kérdezni. Azonban a materialista áramlatban minden eltéríti az embert a kérdezéstől. Tegyük egymás mellé ezt a két dolgot és meglátjuk, milyen az egyik és milyen a másik áramlat. Az egyik áramlatban olyan embereket találunk, akik benne állnak a materializmusban. Lehetnek köztük olyanok is, akik ilyen vagy olyan dogmákhoz ragaszkodnak, és szavaikkal elméletben elismerik a szellemi világot. De nem ez a lényeg, hanem az, hogy teljes lelkünkkel csatlakozunk a spirituális áramlathoz. A materialista áramlathoz tartozókról elmondhatjuk, hogy nem „kérdezők". Nem kérdeznek, mert már mindent tudnak. A materialista kultúrára jellemző, hogy ezek az emberek mindent tudnak, és nem akarnak kérdezni. Manapság még a legfiatalabbak is mindent tudnak, és nem kérdeznek. Szabadságnak és a személyiség értékei fokozásának tartják a saját ítéletalkotást. Csak azt nem veszik észre, hogyan érlelődik ez a személyes ítélet. Belenövünk a világba. A kisgyerek első szavaival ezt vagy azt fogja fel. Azután felnő, egyre többet vesz fel magába az ember; észre sem veszi, hogyan gyarapodnak az ismeretei. Karmánk szerint ilyenek vagy olyanok vagyunk. Ennek megfelelően ez vagy az jobban, vagy kevésbé tetszik. Az ember tovább növekedik és eléri a – némely kritikus számára már tiszteletre méltó – huszonöt éves kort. Ekkor úgy érzi, elég érett már arra, hogy ítélkezzék, mert azt hiszi, az ítélet saját lelkéből fakad. Aki azonban bepillantást nyer a lelkekbe, az tudja, nincs mögötte más, mint a saját lelkére koncentrált külső élet, amelyben benne áll. Bonyodalmat okozhat, ha azt hisszük, ez vagy az saját ítéletünktől függ. Minél függetlenebbnek véljük magunkat, annál inkább függünk rabszolga módra saját bensőnktől, ítélkezünk, de teljesen elfelejtünk kérdezni.
A kérdezést csak akkor tanuljuk meg, ha lelkünkben ki tudjuk alakítani az élet szent területei iránti tiszteletet és alázatot, ha képesek vagyunk megőrizni lelkünkben valamit, ami arra sarkall, hogy még saját ítéletünk se befolyásoljon az ellen, aminek az élet szent területeiről kell származnia. Kérdezni csak akkor tanulunk meg, amikor várakozó hangulatot teremtünk magunkban arra, hogy ez vagy az az esemény megnyilvánulhasson nekünk az életben, ha tudunk várni, ha bizonyos mértékben óvakodunk attól, hogy mi magunk ítélkezzünk afelett, aminek a lét szent területéről kell belénk áradnia, ha nem ítélkezünk, hanem kérdezünk, és nemcsak olyan embereket kérdezünk, akik mondhatnak nekünk valamit, hanem elsősorban a szellemi világot kérdezzük úgy, hogy nem állunk eléje az ítéletünkkel, hanem kérdésünkben legyen benne a hangulat, a szemlélet.
Meditáció segítségével próbálják megérteni a szellemi világgal szembeállított ítéletek és a szellemi világnak feltett kérdések közötti különbséget. Bensőnkben tapasztalhatjuk, hogy a kettő között gyökeres különbség van. Ezzel a különbséggel összefügg valami, ami végigvonul korunkon, és aminek a mi spirituális szellemi áramlatunkban különleges figyelmet kell szentelnünk. Ez a spirituális szellemi áramlat akkor lesz gyümölcsöző, ha megtanuljuk, mi a különbség a kérdezés és az ítélkezés között. Az élet külső körülményeire vonatkozóan természetesen ítélkeznünk kell. Ezt nem azért mondtam, hogy az élet minden területén szüntessük meg az ítélkezést; arról van szó, hogy a világ mélyebb titkaira vonatkozóan ismerjük meg a várakozásteli kérdő hangulatot. Spirituális mozgalmunk előrehalad minden által, ami elősegíti a kérdező hangulat elismerését és fokozását az emberiség nagy részében. Gátolja spirituális mozgalmunkat minden, ami könnyelmű ítélkezéssel szembehelyezkedik az áramlattal. Ha életünk ünnepélyes pillanataiban átgondoljuk, mit tanulhatunk egy olyan történetből, mint a Grál várához igyekvő Parsifal története, akinek kérdeznie kell, akkor éppen Parsifal alakja lehet spirituális mozgalmunk példaképe. Ezzel összefüggésben azután sok egyébre is fény derül.

tovább....

Dániel János Tamás válogatása

 

TÁRSASÁGI KRÓNIKA

T Á R S A S Á G I  K R Ó N I K A

 Vezetőségi tájékoztató a Társaság tagjainak

2016. március 1. – március 31.

Tovább...tagoknak
(bejelentkezés szükséges)


Közlemények

MAT Könyvtár közleménye

Nyitvatartás: szerdán 16 -18 óra között

Telefonos egyeztetés:  30/597-1014

Kérem a Kedves Olvasókat, hogy a hosszabb ideje kikölcsönzött könyveket mielőbb juttassák vissza a
Könyvtárba.

Nagy Márta könyvtáros

 

IMPRESSZUM

Antropozófia Magyarországon

Magyar Antropozófiai Társaság hírlevele
Cím: 1026 Budapest Riadó u. 2/b
Honlap: antropozofia.hu
Email cím: hirlevel@antropozofia.hu
Szerkesztők: Brassay Brigitta, Kiss Miklós, Ujlaky Éva
Megjelenik: havonta

A kiadásért felel a Társaság képviselője

Feliratkozás/Leiratkozás:
Hírlevélre feliratkozni a honlapunkon történő regisztrációval
lehetséges. Bejelentkezés után az "adataim" oldalon lehet megjelölni,
hogy kéri-e a hírlevelet vagy nem.
Észrevételeket, javaslatokat kérjük a hirlevel@antropozofia.hucímre megküldeni.