"A nevelésben három eszköz alkalmazható sikeresen: a büntetés, a becsvágy felkeltése és a szeretet. Ami az első kettőt illeti, erről a Waldorf-iskola lemond."
Rudolf Steiner
Belépés - Regisztráció
<< Vissza

A középkor misztériumhelyei

Rózsakeresztesség és modern beavatáseszme

10 előadás, 1924. jan. 4–13. és ápr. 19–22., Dornach

Rudolf Steiner, 1924 (GA 233a)

TARTALOM:
A húsvétünnep mint az emberiség misztériumtörténetének egy darabja. A szellemi élet kutatása a középkorban. A középkor titkos misztériumhelyei. A rózsakeresztesség megalapítása. A csillagmegismerés és az impulzus a szabadság felé. A Michael-korszak kezdete. A XVIII. és XIX. századi titkos tanok. A forma és matéria fogalma Arisztotelésznél. A Michael-korszak feladatai. A rózsakeresztes beavatás. Az ünnepek származása a misztériumokból. Az Adonisz-misztérium. A húsvét-eszme. Hold-születés és Nap-születés, a régi húsvét-beavatás fokai. A Hold titka. Tavaszi és őszi misztériumok. Az epheszoszi misztériumok. Arisztotelész kategóriái.


FEJEZETEK:

Fordította dr. Kellner Ágnes
Lektorálta Drahos Sándor