"A valóság nem olyasmi, amiről az embernek véleménye lehet. A valóságot vagy ismeri az ember, vagy nem. ...ahogy nem lehet vitatkozni azon, hogy mennyi a háromszög szögeinek összege, úgy nem lehet vitatkozni a magasabb igazságokról sem."
Rudolf Steiner
Belépés - Regisztráció
<< Vissza

A Golgotai Misztérium megismerésének építőelemei

Kozmikus és emberi metamorfózis

17 előadás, 1917. febr. 6. – máj. 8., Berlin

Rudolf Steiner, 1917 (GA 175)

TARTALOM:
Materializmus és szellemiség. A lélek erőinek metamorfózisa. Az emberi lélek találkozása a Szellemmel, a Fiú-Istennel és az Atya-Istennel. A moralitás csíraerői. Az emberi lélek és az univerzum. Az ember és a Földön kívüli lét. Saint-Martin. Palesztinai misztériumok. A páli, pszichikus, pneumatikus ember. Pogány misztériumok. A test, lélek, szellem hármassága. A vallásellenesség mint betegség, szerencsétlenség és önámítás. A fizikaiság és a moralitás. A misztériumok és az élet. A Római Birodalom és a kereszténység. Julianus Apostata. A manicheista tan és az ágostoni princípium. Krisztus második keresztre feszítése. A régi kultuszok utóhatásai. A lelki szem.


FEJEZETEK:

Fordította dr.Kellner Ágnes
Lektorálta Drahos Sándor