"A valóság nem olyasmi, amiről az embernek véleménye lehet. A valóságot vagy ismeri az ember, vagy nem. ...ahogy nem lehet vitatkozni azon, hogy mennyi a háromszög szögeinek összege, úgy nem lehet vitatkozni a magasabb igazságokról sem."
Rudolf Steiner
Belépés - Regisztráció
<< Vissza

A spirituális ökonómia elve és a reinkarnáció

Az emberiség szellemi vezetésének aspektusa

23 előadás, 1909. jan. 21. – jún. 15., különböző városokban

Rudolf Steiner, 1909 (GA 109)

TARTALOM:
A huszonhárom előadás között szerepel tíz Budapesten tartott előadás, amely utóbbiak címe a következő volt: Teozófia és a rózsakeresztesek okkultizmusa. – (Ez megjelent magyarul ezzel a címmel: Rózsakeresztes szellemtudomány. Budapesti előadások. – Jáspis Kiadó) – A kereszténység a mai emberiség fejlődésében. A Golgotai Misztérium. A Szent Grál közössége. A légzés és a vér átszellemítése. A régi kinyilatkoztatás és az új kérdésfeltevések. Kozmológia és a szellemi hierarchiák. Lemúria, Atlantisz és az Atlantisz utáni korszakok. A rózsakeresztes beavatás mint a szellemi világ modern megismerése. Buddhától Krisztushoz. Az Alfa Istene és az Omega Istene.


FEJEZETEK: