"Miért szolgálná szeretetből végrehajtott cselekedetem kevésbé az általános jólétet, mint ha csak azért hajtom végre, mert kötelességemnek érzem az általános jólét szolgálatát? A puszta kötelesség fogalma kizárja a szabadságot, mert nem ismeri el az individuális elemet."
Rudolf Steiner
Belépés - Regisztráció
<< Vissza

A Szentháromság titka

Az ember viszonyának változása a szellemi világhoz az idők haladtával

11 előadás, 1922. júl. 23. – aug. 9., Dornach, és aug. 20., 22., 27., Oxford, aug. 30., London

Rudolf Steiner, 1922 (GA 214)

TARTALOM:
Az első négy keresztény évszázad eltemetett szellemi élete. A középkori és a modern teológia. Goethe természetszemlélete. A növényformák, az állatformák és az emberi Én megértése. A középkor hitvitái mint a jelenkori szellemi irányzatok megalapozásai. A teljesen tudatos emberi Én és a Szentháromság titka. Oswald Spengler világképe. A jelenkor gépies-gépszerű életének szerepe. Az érzékfeletti kutatás módszere. A meditáció lényege és kifejlesztése. Adam Kadmon. Az emberforma felépítése a csillagok konstellációi és mozgásai alapján. A Golgotai Misztérium mint az egész Föld-fejlődés értelme. Ritmikus összefüggések ég és föld között.


FEJEZETEK: