"Életünk a szabad és nem szabad cselekedetek láncolata. Az ember fogalmát azonban nem gondolhatjuk végig anélkül, hogy egyszer ne jutnánk el a szabad szellemhez mint az emberi minőség legtisztább kifejeződéséhez. Igazán emberek csak annyiban vagyunk, amennyiben szabadok vagyunk."
Rudolf Steiner
Belépés - Regisztráció
<< Vissza

Embersorsok és népsorsok

14 előadás, 1914. szept. 1. – 1915. júl. 6., Berlin

Rudolf Steiner, 1914 (GA 157)

TARTALOM:
Nemzetiség és nemzeti jelleg a szellemtudomány megközelítésében. Az európai néplelkek. A Krisztus-impulzus és az őt szolgáló michaeli szellem. Személyes-érzékfeletti. Az imaginatív megismerési út három elhatározása. Az alvás és az ébrenlét ritmusa a kozmikus világ nagy fejlődésmenetében. A különböző európai népek nemzeti karakterének kialakulása népszellemeik hatására. Az álmok jóslatszerű természete és az álmodozó Hold-emberek. A Nap-emberek és a Szaturnusz-emberek. Érzékszervi észleleteink, gondolkodásunk, érzelmeink és akaratunk kozmikus jelentősége.


FEJEZETEK: