"Bizonyos dolgoknak szükségszerűen meg kell történniük, még akkor is, ha ezek valamilyen szempontból károsak. Kell, hogy az ember ki legyen téve ilyen ártalmaknak, hogy ezeket leküzdve bizonyos erőket szerezzen meg."
Rudolf Steiner
Belépés - Regisztráció
<< Vissza

Embersorsok és népsorsok

14 előadás, 1914. szept. 1. – 1915. júl. 6., Berlin

Rudolf Steiner, 1914 (GA 157)

TARTALOM:
Nemzetiség és nemzeti jelleg a szellemtudomány megközelítésében. Az európai néplelkek. A Krisztus-impulzus és az őt szolgáló michaeli szellem. Személyes-érzékfeletti. Az imaginatív megismerési út három elhatározása. Az alvás és az ébrenlét ritmusa a kozmikus világ nagy fejlődésmenetében. A különböző európai népek nemzeti karakterének kialakulása népszellemeik hatására. Az álmok jóslatszerű természete és az álmodozó Hold-emberek. A Nap-emberek és a Szaturnusz-emberek. Érzékszervi észleleteink, gondolkodásunk, érzelmeink és akaratunk kozmikus jelentősége.


FEJEZETEK: